Investeren in duurzame energie

‘We doen het voor onze kinderen’

Nederland wil volledig overstappen op groene energie. De overheid stimuleert dit met allerlei subsidies en regelingen. Een daarvan – niet zo bekend – is de Postcoderoosregeling, waarmee je als particulier investeert in groene energie. Het ASN Groenprojectenfonds financierde zo’n project in Arnhem.


Het gaat niet goed met ons klimaat. De overheid heeft daarom verschillende regelingen bedacht om groene energie te stimuleren. Een daarvan is de Postcoderoosregeling: samen, in hetzelfde gebied, elektriciteit opwekken en verbruiken. Dat gebeurt vanaf september bij Volkshuisvesting Arnhem, dat veertigduizend zonnepanelen op zijn woningen plaatste. Het project wordt als Postcoderoos geëxploiteerd door BuurtZon uit Arnhem, terwijl ZonCorp betrokken is bij de uitvoering. ‘We hebben inmiddels 500 leden die energie gaan afnemen van de energiecoöperatie Buurtzon’, zegt Rob Fronen van ZonCorp, betrokken bij de uitvoering. ‘Ze krijgen korting op het collectieve energiecontract.’ Volkshuisvesting Arnhem stelt daken uit de socialehuursector beschikbaar in vier postcodegebieden. ‘Bij de meeste projecten moeten de deelnemers zelf investeren, maar dat is vaak niet haalbaar voor huurders die minder te besteden hebben. Onze leden betalen geen contributie of inschrijfgeld. Het enige wat ze moeten doen is overstappen van hun huidige energieleverancier naar BuurtZon.’ Het ASN Groenprojectenfonds is samen met enkele andere partijen financier van het project. ‘ASN Bank heeft het mogelijk gemaakt, andere banken waren terughoudender. Je gaat toch een avontuur aan met elkaar, want je hebt te maken met partijen die voor het eerst zo’n project opzetten.’ De Postcoderoosregeling is volgens Fronen financieel gunstig, omdat je meer belasting op stroom terugkrijgt dan bij andere regelingen. Vanaf september gaat Volkshuisvesting Arnhem op haar huizen 1 megawattpiek elektriciteit opwekken.

Postcoderoos_1056
Postcoderoos_1057
Coöperatie

Ook in Den Haag maken bewoners gebruik van de Postcoderoosregeling. Noud te Riele en zijn wijkgenoten wonen in huizen van soms wel honderdvijftig jaar oud. ‘Op het dak kunnen we met geen mogelijkheid voldoende zonnepanelen kwijt.’ Op zoek naar duurzame oplossingen voor zijn wijk klopte Noud aan bij de gemeente Den Haag. Die stelde een subsidie van 5000 euro beschikbaar. Dat gaf de bewoners armslag om hun idee uit te werken: plaatsing van 156 zonnepalen op een ‘openbaar’ dak. Te Riele: ‘Wij wilden zonnepanelen plaatsen op poptempel Paard. De eigenaar, de gemeente, was enthousiast en Paard was zelf al veel met duurzame oplossingen bezig.’ De wijkbewoners richtten de coöperatie Langebeesten Energiek op. ‘Op onze eerste, informele huiskamermeeting kwamen achttien buurtbewoners af. Zij reserveerden de eerste vijftig panelen. Een maand later deden we het nog eens en waren er honderd panelen verkocht. Met weinig pr hadden we een enorm resultaat.’

 

De coöperatie Langebeesten Energiek leerde veel van vergelijkbare initiatieven in de stad. Via deze contacten kwam de Postcoderoosregeling in beeld. ‘De regeling blijkt voor ons heel geschikt, maar heeft ook beperkingen. Je krijgt een vergoeding voor de energie die jouw panelen opwekken en ontvangt het deel van de energiebelasting over die stroom terug. 

Maar de stroomprijs wisselt nogal. Ook doet niet iedere leverancier aan de regeling mee. Dus moest een aantal deelnemers een andere leverancier kiezen.’ Sinds juni van dit jaar ligt op Paard een zonnedak met 156 panelen van 310 wattpiek, dat jaarlijks 41.200 kilo- wattuur levert voor de deelnemende bewoners. Evenveel als het gemiddelde stroomverbruik van twaalf huishoudens. ‘En belangrijk: we verminderen onze CO2-uitstoot met 23.700 kilo per jaar. We doen het voor onze kinderen.’


Postcoderoos_1055


Vier tips van Noud voor een duurzame wijk

1. ‘Wil je een duurzame oplossing voor je wijk?

Begin gewoon en zoek medestanders in de buurt. Laat weten dat je ermee bezig bent, spreek mensen aan of deel flyers uit. Direct contact blijkt het beste te werken. Die bijdrage van 5000 euro van de gemeente hielp enorm. Het is allemaal vrijwilligerswerk en daarmee kun je deels de startkosten opvangen.’ 

2. ‘Zoek het enthousiasme in de wijk.

Je verzamelt talent uit de buurt en brengt dat met elkaar in contact. Het leuke is dat dit weer tot nieuwe initiatieven leidt, zoals elektrische deelauto’s of het zoeken naar nieuwe daken. Want we hebben nu een wachtlijst.’

3. ‘Ga op zoek naar kennis.


Loop bijvoorbeeld stage bij een coöperatie met ervaring. In Den Haag delen coöperaties hun kennis belangeloos. Zo voorkom je dat je drie keer dezelfde fout maakt.’ 

4. ‘Maak goede afspraken met dakeigenaren.

Die panelen liggen er 25 jaar. Daarom moet je vooraf weten wanneer de dakbedekking wordt vervangen. We hebben daarvoor een contract opgesteld. Ook is er een waardetabel voor 25 jaar voor het geval de panelen naar een ander dak moeten verhuizen.’


Drie vragen over de Postcoderoosregeling  

 
1. Wat is de Postcoderoosregeling?

Niet iedereen kan zelf zonnepanelen plaatsen op zijn of haar dak. Daarom heeft de overheid in 2014 de Postcoderoosregeling bedacht. Particulieren zonder dak kunnen zo investeren in duurzame energie, met financieel voordeel. Met de Postcoderoosregeling kunnen bewoners samen – in een coöperatie of vereniging van eigenaren – investeren in duurzame energie. De deelnemers krijgen in ruil hiervoor korting op hun energienota. Hoewel de regeling geldt voor verschillende soorten van energieopwekking, wordt zij vooral gebruikt voor zonne-energie.  

 

 

2. Kan ik er ook aan deelnemen?

Ja. De regeling is voor iedere particulier die samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Voorwaarde is dat het gaat om particuliere deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen, binnen een postcodegebied. Zij moeten een coöperatie oprichten. Ook een vereniging van eigenaren komt in aanmerking voor de regeling. Overweeg je om je aan te sluiten bij een coöperatie? Er is er altijd wel een in de buurt. Of richt er zelf een op. Op hieropgewekt.nl, kennisplatform voor lokale duurzame initiatieven, staat een overzicht van alle Nederlandse coöperaties. Een deel daarvan maakt gebruik van de Postcoderoosregeling.  

 

3. Wat bespaart het?

De opbrengst voor de deelnemers is vrijgesteld van energieheffing en btw tot maximaal 10.000 kWh per deelnemer. Per kWh levert dit de deelnemer rond de 10 eurocent voordeel op. De energieleverancier verrekent de korting jaarlijks op de nota. De regeling heeft een einddatum in 2021. Het is nog niet duidelijk wat ervoor in de plaats komt.  


Daarom financiert het ASN Groenprojectenfonds BuurtZon Arnhem

‘ASN Bank heeft de ambitie dat alle financieringen en beleggingen die zij doet, in 2030 per saldo klimaatpositief zijn. De financiering van BuurtZon in Arnhem past daar goed bij’, zegt Reinaud Struycken, accountmanager Duurzame Financieringen van ASN Bank. ‘We vinden het ook belangrijk dat dit project zonne-energie voor huurders mogelijk maakt. BuurtZon krijgt het voor elkaar dat zowel de huurder als de woningcorporatie geen eigen middelen hoeven in te brengen. Dat is uniek in Nederland. We horen regelmatig dat ASN-klanten die geen eigen middelen of geen geschikt dak hebben, wel willen overstappen op zonne-energie. Dat willen gelukkig steeds meer mensen. We helpen hen graag om het mogelijk te maken.’


BuurtZon Arnhem in cijfers

Aantal zonnepanelen: 3.500 uit te breiden naar 40.000. Aantal huishoudens dat meedoet: 4000. Eerste 500 leden hebben zich gemeld. Ieder huishouden bespaart jaarlijks 150 euro op de energierekening. Financiering ASN Groenprojectenfonds: 1 miljoen euro.

Naar boven    

  

Ook in deze editie:

Korting op woonproducten
ook in deze editie - foto 1
Biologische bloembollen
Ook in deze editie - foto 2
Er gaat niets boven groen
Ook in deze editie - foto 3
Samen voor 'n mooie wereld
Ook in deze editie - foto 4

Nederland wil volledig overstappen op groene energie. De overheid stimuleert dit met allerlei subsidies en regelingen. Een daarvan – niet zo bekend – is de Postcoderoosregeling, waarmee je investeert in duurzame projecten. Het ASN Groenprojectenfonds financierde zo’n project in Arnhem.

11/13
Loading ...