ASN Duurzame Mixfondsen stappen in microkrediet


In 2017 introduceerden we vijf ASN Duurzame Mixfondsen, elk met een eigen risicoprofiel. Vanaf nu gaan zij stapsgewijs ook beleggen in microkrediet. Voor de belegger betekent dit een beter uitgebalanceerd mixfonds én meer duurzame impact.

 

Wij streven naar een optimaal financieel én duurzaam rendement voor onze beleggers. Daarom gaan de ASN Duurzame Mixfondsen vanaf nu beleggen in microkrediet. Beleggen in microkrediet verlaagt het risico voor beleggers van de ASN Duurzame Mixfondsen. Tegelijkertijd neemt het verwachte rendement na aftrek van fondskosten (0,90%) toe. Dat geldt vooral voor de defensieve ASN Duurzame Mixfondsen. Dit blijkt uit twee studies van het onafhankelijke bureau Ortec Finance. Deze internationale organisatie is gespecialiseerd in het meten en beheren van de risico’s en rendementen van vermogensbeheer.

 

Stap voor stap

Aandelen- en obligatiebeleggingen reageren op een bepaalde manier op economische en financiële ontwikkelingen. De reactie van de microkredietmarkt wijkt daarvan af. Microkrediet is daarom een uitstekende mogelijkheid om de diversiteit van beleggingsportefeuilles te vergroten, zeker bij mixfondsen. Het is niet zozeer belangrijk om méér beleggingscategorieën in de portefeuille op te nemen. Belangrijker is dat de beleggingscategorieën een geringe correlatie (dus weinig onderlinge afhankelijkheden) hebben.

Voor zover wij weten zijn de ASN Duurzame Mixfondsen de enige mixfondsen die beleggen in microkrediet. We voegen de beleggingscategorie microkrediet stap voor stap aan de mixfondsen toe. Als eerste was per 1 augustus het ASN Mixfonds Zeer Defensief aan de beurt. Het duurt ongeveer twaalf maanden voordat alle mixfondsen beleggen in microkredieten.


ASN Duurzame Mixfondsen stappen in microkrediet_690

ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief

ASN Duurzaam Mixfonds Defensief

ASN-Novib Microkredietfonds


ASN Duurzame Mixfondsen stappen in microkrediet_691

ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal


ASN Duurzame Mixfondsen stappen in microkrediet_692

ASN Duurzaam Mixfonds Offensief
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief


Beleggen in microkrediet

Kleine ondernemers in minder ontwikkelde landen kunnen vaak niet of nauwelijks geld lenen bij gewone banken. Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) zijn er juist voor deze mensen. De ASN Duurzame Mixfondsen beleggen in leningen aan MFI’s of nemen een aandelenbelang in MFI’s. Deze verstrekken op hun beurt leningen tegen eerlijke voorwaarden aan kleine lokale onder­nemers. Zo krijgen zij de kans een bedrijf op te zetten of uit te breiden. Microkrediet is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een volwassen

beleggingscategorie.
Het ASN-Novib Microkredietfonds bestaat al sinds 1996. Het heeft in al die jaren nooit een negatief jaarrendement behaald. Het gemiddelde jaarrendement sinds de oprichting van het fonds is ruim 3%, na aftrek van de kosten. De kosten zijn relatief hoog doordat er een uitgebreide organisatie nodig is om microondernemers in afgelegen gebieden financiële dienstverlening te bieden. Maar dat vergroot wel de positieve impact van het fonds.


ASN Doelbeleggen

Denk je erover om duurzaam te gaan beleggen? Dan is het verstandig om eerst goed te bedenken wat je ermee wilt bereiken. Zo kun je onnodige teleurstellingen vermijden en gericht naar je doel toewerken: de aankoop van een huis bijvoorbeeld of een comfortabele oude dag. Met ASN Doelbeleggen schat je in wat er haalbaar is, gegeven het bedrag dat je gaat beleggen en de tijd die je hebt om het te laten groeien.
Je bepaalt zelf het risico door een van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen te kiezen. Vervolgens beleggen experts je geld. Zij verdelen je inleg over verschillende beleggingscategorieën, sectoren en landen. Deze spreiding verkleint het risico dat een tegenvaller grote schade aanricht en vergroot de kans dat je je doel haalt. Je kunt al ASN Doelbeleggen door maandelijks automatisch een klein bedrag, bijvoorbeeld 25 euro, in te leggen.

 

De basis voor de aanpak van ASN Doelbeleggen is de moderne portefeuilletheorie van professor Harry Markowitz. Hij won er in 1990 de Nobelprijs voor de economie mee. Markowitz toonde statistisch aan dat spreiding over beleggingscategorieën (zoals aandelen en obligaties) het risico in de portefeuille verlaagt zonder dat de rendementen daaronder hoeven te lijden. De meeste risicoreductie ontstaat door spreiding over beleggingscategorieën die verschillend reageren op economische ontwikkelingen – ofwel spreiding over minder gecorreleerde beleggingscategorieën. Om jou een optimaal rendement te bieden bij het risico dat je kiest, voegen we microkrediet toe aan de beleggingsmix van de ASN Duurzame Mixfondsen.


ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) is de beheerder van de ASN Duurzame Mixfondsen en is opgenomen in het register van de AFM. Het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) zijn beschikbaar via www.asnbank.nl. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees de EBi voordat je besluit een beleggingsfonds te kopen. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies.


MEER INFORMATIE OVER DoelBELEGGEN

lees je op asnbank.nl/doelbeleggen  

Naar boven    

  


Ook in deze editie:

Jeugdsparen
ook in deze editie - foto 1
Klimaatneutraal droomhuis
Ook in deze editie - rechts actie
Goed gesprek: Peter Pelzer
Ook in deze editie - link interview
Samen een groene wijk
Ook in deze editie - foto 4

In 2017 introduceerden we vijf ASN Duurzame Mixfondsen, elk met een eigen risicoprofiel. Vanaf nu gaan zij stapsgewijs beleggen in microkrediet. Voor de belegger betekent dit een beter uitgebalanceerd mixfonds én meer duurzame impact.

9/13
Loading ...