Scheidend directeur Ewoud Goudswaard blikt terug op ruim vijftien jaar ASN Bank:


Ik wilde laten zien dat een duurzame bank succesvol kan zijn’


Ewoud Goudswaard nam afgelopen zomer afscheid als directeur van ASN Bank. Hij blikt terug op een periode met hoogte- en dieptepunten, en vooral veel groei: ‘Het vertrouwen van klanten heeft mogelijk gemaakt dat we de afgelopen jaren zoveel konden bereiken.’Je bent ruim vijftien jaar directeur van ASN Bank geweest. Dat is een ongewoon lange periode in de financiële wereld. Had je van tevoren voor ogen wat je wilde bereiken, en is dat gelukt?

‘De directie van SNS REAAL, de voorganger van de Volksbank, vroeg mij in 2001: ‘We hebben een prachtige bank, ASN Bank. Kun je onderzoeken of je die kunt uitbouwen?’ Mijn conclusie was dat de uitgangspunten van ASN Bank veel meer mensen konden aanspreken dan er op dat moment klant waren. En dat het mogelijk was om veel meer spaargeld aan te trekken. Daar mocht ik toen aan gaan werken. Die groei was nooit een doel op zich. De groei gaf ons mogelijkheden om onze missie te realiseren: de wereld duurzamer maken. Ja, wat ik wilde is gelukt. We zijn gegroeid van 150.000 tot 650.000 klanten. Het vermogen onder beheer is toegenomen van 1,5 tot 14,5 miljard euro.’

interview Ewoud Goudswaard_803
interview Ewoud Goudswaard_804
interview Ewoud Goudswaard_805
interview Ewoud Goudswaard_806

Welk doel had je daarbij voor ogen?

‘Mijn inzet was steeds om te laten zien dat een duurzame bank succesvol kan zijn. ASN Bank heeft duidelijke, duurzame uitgangspunten en handelt daarnaar. Daarom vertrouwen onze klanten ons hun geld toe. We zijn hiermee een voorbeeld voor andere banken. Dat gaat overigens niet alleen over onze duurzaamheidscriteria bij het uitzetten van spaar- en beleggingsgeld. Het gaat ook over hoe we omgaan met klanten en aan hen verantwoording afleggen. Met die verantwoording, met transparantie, zijn we altijd sterk bezig geweest. Ook op het gebied van producten en diensten. Ons beleid was en is om alleen producten aan te bieden die begrijpelijk zijn en die we eenvoudig kunnen uitleggen.’

Wat vind jij je grootste succes?

‘Ik ben er het meest trots op dat we met elkaar de groei van ASN Bank hebben gerealiseerd. En dat we onze nabije omgeving – de Volksbank – zover hebben gekregen dat zij onze duurzame uitgangspunten heeft overgenomen. Want dan praat je opeens over 60 miljard euro aan vermogen. Onlangs publiceerde onderzoeksbureau Sustainalytics zijn nieuwste rapport over de duurzaamheid van financiële instellingen. Daarin staat de Volksbank op nummer 1 van de 334 geanalyseerde organisaties wereldwijd. Dat is een geweldige prestatie, die ASN Bank deels op haar conto kan schrijven. Want we waren niet alleen het goede voorbeeld voor de Volksbank, we hebben ons ook ingespannen om dit voor elkaar te krijgen.’ 

   


Wat anderen zeggen over scheidend directeur Ewoud Goudswaard


Je hebt natuurlijk niet alleen successen meegemaakt. Er waren ook moeilijke tijden. Wat was voor jou het dieptepunt? En heeft dat ook tot positieve ontwikkelingen geleid?

‘Een dieptepunt was de bankencrisis in 2008. De financiële sector heeft die over zichzelf afgeroepen. Klanten verloren het vertrouwen in de sector. Het was mooi dat ASN Bank daardoor groeide, omdat wij dat vertrouwen wel behielden. Maar ook wij zijn gebaat bij een gezonde financiële sector. Daarom was de bankencrisis ook voor ASN Bank uiteindelijk niet goed. Voor mij persoonlijk wierp de nationalisatie van SNS REAAL een grote schaduw over de afgelopen jaren. Toch heeft ook die iets goeds gebracht. Iedereen voelde de noodzaak om dingen fundamenteel anders aan te pakken. Daardoor maakte SNS REAAL, en later de Volksbank, keuzes die vijf of tien jaar eerder niet mogelijk leken. Zoals de keuze voor duurzaamheid.’ 

Je hebt je vijftien jaar lang ingezet voor duurzaamheid in brede zin, maar je hart gaat vooral uit naar mensenrechten. Hoe heb je daar invulling aan gegeven?

‘Ik was sterk betrokken bij de formulering van ons mensenrechtenbeleid. Het was dan ook een eer dat we dat beleid persoonlijk mochten aanbieden aan John Ruggie. Hij was jarenlang de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten. Je kunt hem zien als de ‘Al Gore van de mensenrechten’. Hij heeft ons beleid gelezen en noemde het state of the art. Hij vond het heel bijzonder dat ASN Bank zulk beleid heeft geformuleerd en ernaar handelt. Ook de ontmoetingen met voorvechters voor de mensenrechten als de Congolese arts Denis Mukwege en de Indiase activist Kailash Satyarthi waren bijzondere momenten. Ik vond het speciaal om hen op het podium van ASN Bank te horen vertellen over hun inzet.’ 

   

Interview EG - versie 2_779

Je schreef ook een column over de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaja.

‘Van die gebeurtenis was ik erg onder de indruk, net als van de film die in 2009 over haar verscheen. Anna stelde de gruwelen van de Russische oorlog in Tsjetsjenië aan de kaak en werd in 2006 in Moskou doodgeschoten. Mijn column inspireerde de organisatoren van Movies that Matter, het filmfestival van Amnesty International dat ASN Bank ondersteunt, om A Matter of ACT te organiseren. Dat is een programma met bijzondere documentaires over bijzondere mensenrechtenverdedigers zoals Anna. Zo was ik een beetje de aanjager van de aandacht voor deze moedige mensen.’

Is het niet lastig ASN Bank na zoveel tijd los te laten?

‘Ja, want ik heb hier een ongelooflijk leuke periode gehad. Van klanten, medewerkers, partijen waarmee we samenwerken en de Volksbank heb ik de kans gekregen de bank uit te bouwen. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Maar het is goed dat de organisatie nu nieuwe mensen aan het roer heeft, voor een nieuwe fase in haar bestaan. Zelf vind ik het leuk om andere dingen op te gaan pakken. Maar ik zal ASN Bank zeker missen en blijf haar met grote belangstelling volgen. Mijn advies aan ASN Bank is om beheerst te blijven groeien, met een goede balans tussen de tevredenheid van klanten en medewerkers, commerciële groei en financiële resultaten.’ 

Je hebt je de afgelopen jaren voor de ASN-klanten ingezet en vele persoonlijk gesproken. Heb je een boodschap die je onze klanten wilt meegeven?

‘Ik wil alle klanten van harte bedanken voor hun vertrouwen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Want het vertrouwen van klanten heeft het mogelijk gemaakt dat we de afgelopen jaren zoveel konden bereiken. Natuurlijk heeft ASN Bank nog veel te doen om haar duurzame missie te vervullen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze daar op volle kracht mee verder gaat.’ 


Terug naar top    

  

Ook in deze editie:

Bert Scholtens
ook in deze editie - foto 1 COPY
ASN Klimaatbank
Ook in deze editie - rechts actie
Prothese dankzij Merel
Ook in deze editie - link interview
Klantvoordeel
Ook in deze editie - foto 4

Ewoud Goudswaard nam afgelopen zomer afscheid als directeur van ASN Bank. Hij blikt terug op een periode met hoogte- en dieptepunten, en vooral veel groei: ‘Het vertrouwen van klanten heeft mogelijk gemaakt dat we de afgelopen jaren zoveel konden bereiken.’

10/14
Loading ...