goed geldIn Zeeland waait het altijd

Bezorgde omwonenden zijn vaak het grootste obstakel voor de bouw van een windmolenpark. In het geval van het Zeeuwse Windpark Krammer kregen zij gezelschap van overvliegende vogels. Dankzij goede afspraken en slimme oplossingen kwam dit grootste ‘burgerwindpark’ van Nederland toch van de grond.

 


Rome is niet op één dag gebouwd en dat gaat ook op voor een doorsnee windmolenpark in ons dichtbevolkte landje. Het vergunningstraject is lang en complex, met veel belanghebbenden. Meest hoorbaar zijn vaak de omwonenden die niet zitten te wachten op wieken aan de horizon. Ook in het geval van Windpark Krammer was er zo’n groep bezorgde burgers. Maar zij vormden in dit geval niet het grootste obstakel voor de bouw van het windpark. De echte uitdagingen lagen op andere terreinen, voorzag Tijmen Keesmaat toen hij in 2013 als projectleider werd aangetrokken om dit Zeeuwse windmolenavontuur tot een goed einde te brengen. Het zou veel polderen vragen om die te overwinnen, besefte hij.

Door mensenhanden gemaakt

Om die uitdagingen te begrijpen, zoomen we even in op de locatie die de initiatiefnemers voor hun gedroomde windpark op het oog hadden: de Krammersluizen, onderdeel van de Philipsdam in Zeeland. Een plek waar het vaak hard waait, dus ideaal voor windmolens. ‘Een plek die bovendien door mensenhanden is gemaakt en waarop een stel windmolens niet misstaat’, voegt Tijmen eraan toe. Maar er zijn ook redenen waarom het minder logisch is om hier een windpark aan te leggen. De Philipsdam ligt namelijk op het kruispunt van drie grote wateren: de Oosterschelde, de Grevelingen en het Krammer Volkerak. Dagelijks trekken daar vele vogels langs. De bijkomende complicatie was dat je niet zomaar bovenop een waterwerk mag bouwen dat noodzakelijk is voor onze ‘droge voeten’. ‘Elke schop die daar de grond ingaat, maakt Rijkswaterstaat bloednerveus’, zegt Tijmen. Zie daar zijn kopzorgen toen hij aan deze klus begon.

  


Goed geld: Windpark Krammer_808

‘Een plek waar het vaak hard waait, dus ideaal voor windmolens.’

Tijmen Keesmaat

Geen hemelbestormers

Waarom Tijmen dan toch vertrouwen had in de goede afloop? Heel simpel. Dit plan kwam niet uit de koker van een stelletje hemelbestormers, maar was uitgedacht door Zeeuwind en Deltawind, serieuze windcoöperaties met stevige wortels in de lokale eilandgemeenschappen. Samen vertegenwoordigen de twee coöperaties bijna vijfduizend leden. Daarmee mag dit project zichzelf het grootste burgerwindpark van Nederland noemen. De eilandbewoners zijn zelf de eersten om te begrijpen dat windturbines op gespannen voet staan met bescherming van de omliggende natuur. ‘Het is natuurlijk ook een lastig dilemma’, schetst Tijmen. ‘Je wilt duurzame energie opwekken om klimaatverandering tegen te gaan, maar zonder dat het ten koste gaat van de natuur in het hier en nu. Maar omdat dit allemaal mensen zijn bij wie het hart aan de groene kant klopt, had ik het gevoel: hier komen we wel uit.’

  

Windpark Krammer…

 

…bestaat uit 34 windturbines (type: Enercon E-115) met een gezamenlijk vermogen van 102 megawatt.

… levert straks genoeg groene stroom voor ruim 100.000 huishoudens.

… heeft een leveringscontract met vier bedrijven: AkzoNobel, DSM, Google en Philips.

… wordt dit jaar al op het stroomnet aangesloten, maar het duurt nog tot voorjaar 2019 voordat het park helemaal klaar is.

… kost in totaal 215 miljoen euro, waarvan 7,5 miljoen euro bij elkaar is gebracht door coöperatieleden.

… is daarnaast gefinancierd door het ASN Groenprojectenfonds, ING Bank, Rabobank en SMBC.

 


Vogeldetectiesysteem

Zo ging het ook. Na talloze gesprekken met lokale natuurorganisaties, vooral het Zeeuwse Landschap, lag er een afsprakenpakket waarin iedereen zich kon vinden. Zo krijgen de windturbines een geavanceerd detectiesysteem: naderen er vleermuizen of een zeearend, dan stoppen de wieken tijdelijk met draaien. Een andere belangrijke afspraak is de oprichting van een investeringsfonds voor flora en fauna. Daaruit werd al een zandmuur bekostigd waarin de oeverzwaluw kan nestelen.


En Rijkswaterstaat? De verantwoordelijke ambtenaren krabden wel even achter hun oren toen ze hoorden van dit plan, zegt Tijmen: ‘En terecht natuurlijk. Hun opdracht is om de waterveiligheid van Nederland te bewaken. Die molens dragen daar niks aan bij.’ Rijkswaterstaat ging dan ook niet over één nacht ijs. Het voerde talloze onderzoeken uit naar de effecten van windmolens op de sluis en de dammen. Die resulteerden in een streng pakket van maatregelen en eisen, waaronder een monitoringprogramma. Daardoor durfde Rijkswaterstaat het toch aan. ‘De ambtenaren daar zijn echt op bewonderenswaardige wijze buiten hun comfortzone getreden’, prijst Tijmen.

Polderen pur sang

Tot slot de omwonenden. Die stonden lang niet allemaal te trappelen bij het vooruitzicht van 34 turbines aan de horizon. Zo stapte een lokale mosselkweker naar de rechter vanwege de ‘veiligheidssituatie’ en de mogelijke impact op de groei van mosselen. Maar de Raad van State veegde zijn bezwaren van tafel. ‘Verder hebben we gelukkig met bijna iedereen goede afspraken kunnen maken’, zegt Tijmen. Zo worden alle 225 woningen in het plaatsje Anna Jacobapolder, dat rechtstreeks uitkijkt op de Krammersluizen, voorzien van zonnepanelen die zijn betaald uit het Windfonds voor de duurzame ontwikkeling van de regio. ‘Die mensen blij omdat ze straks geen energierekening meer hebben. Wij blij omdat we nog meer duurzame energie kunnen opwekken. Win-win, oftewel: polderen pur sang.’

Goeg geld: Solarpark_450

'Het is een uniek project: een burgerinitiatief van enorme omvang, gelegen op een bijzondere plek, waar zoveel duurzame energie wordt opgewekt als honderdduizend huishoudens gebruiken'

Accountmanager Emiel van Zwet

ASN FINANCIERT

PROJECT: Windpark Krammer, op en om de Krammersluizen in Zeeland

INVESTERINGSBEDRAG: 40 miljoen euro uit het ASN Groenprojectenfonds

ACCOUNTMANAGER EMIEL VAN ZWET: ‘De initiatiefnemers van Windpark Krammer hadden al in een vroeg stadium contact met ons. Toen zij met de uiteindelijke financieringsvraag kwamen, stonden wij klaar om een deel van de financiering te verzorgen. Het is een uniek project: een burgerinitiatief van enorme omvang, gelegen op een bijzondere plek, waar zoveel duurzame energie wordt opgewekt als honderdduizend huishoudens gebruiken. Wij zijn er dan ook trots op dat het ASN Groenprojectenfonds een deel van dit project financiert. Deze financiering levert een mooie bijdrage aan de doelstelling van ASN Bank om in 2030 met alle beleggingen en financieringen klimaatneutraal te zijn.’


Terug naar top 

 

Ook in deze editie:

ASN Klimaatbank
ook in deze editie 1 - Marjan Minnesma
ASN Doelbeleggen
Ook in deze editie -  2
Warme winterdeals
Ook in deze editie -3
Marjan Minnesma
Ook in deze editie - 4

Bezorgde omwonenden zijn vaak het grootste obstakel voor de bouw van een windmolenpark. In het geval van het Zeeuwse Windpark Krammer kregen zij gezelschap van overvliegende vogels. Dankzij goede afspraken en slimme oplossingen kwam dit grootste ‘burgerwindpark’ van Nederland toch van de grond.

9/14
Loading ...