ASN Bank neemt stelling voor het klimaat

ASN Bank zet zich in voor het klimaat. En met succes. Onze beleggingen en financieringen zijn al voor 75,5% klimaatneutraal. We zijn dus hard op weg onze ambitie te realiseren om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

 


Banken, verzekeraars en pensioenfondsen financieren de fossiele-energiesector. Zo dragen ze indirect bij aan de uitstoot van broeikasgassen die de aarde opwarmen. De Eerlijke Bankwijzer heeft eind 2016 het klimaatbeleid en de klimaatpraktijk van de financiële instellingen in Nederland onderzocht. ASN Bank was een van de drie banken met een topscore: een 9. Waarom geen 10? Omdat we soms kleine duurzame projecten financieren die geen milieu- en klimaatcertificering kunnen behalen. Want we vinden dat ook die een kans moeten krijgen.

De Eerlijke Bankwijzer gaf de meeste banken en verzekeraars dikke onvoldoendes. Zij hebben geen bezwaar tegen investeringen in olie en gas. Ze hebben geen beleid om bedrijven te stimuleren over te stappen van fossiele brandstoffen op duurzame energie. Sommige hebben zelfs geen beleid om oliewinning uit teerzanden te voorkomen, waarbij veel COvrijkomt. Ze investeren wel in duurzame energie, maar dat weegt niet op tegen hun investeringen in fossiele brandstoffen.

‘We leggen de lat nu alvast hoger: we willen in 2030 klimaatpositief zijn’


ASN Klimaatbank

ASN Bank is een andere weg ingeslagen dan deze banken en verzekeraars. We hebben nooit geld gestoken in kolen, aardgas en olie. Dat is de enige manier om de echte overgang naar duurzame energie in gang te zetten. Om dat te bereiken, hebben we een uitgebreid klimaatbeleid, dat we natuurlijk ook in praktijk brengen. Centraal staat ons langetermijndoel: we willen dat al onze financieringen en beleggingen in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat ze in totaliteit het klimaat verbeteren. We dragen dan niet meer bij aan de opwarming van de aarde, maar gaan die juist tegen. We verwachten dat het al vóór 2030 lukt om klimaatneutraal te zijn. Daarom leggen we de lat nu alvast hoger: onze ambitie is om in 2030 klimaatpositief te zijn.
Op 30 juni 2017 waren we al voor 75,5 procent klimaatneutraal. Dat betekent ook dat jouw geld bij ASN Bank per saldo voor dit percentage klimaatneutraal is. Dat heb je gemakkelijk geregeld!

Vooroplopen

ASN Bank loopt met haar klimaataanpak voorop. We willen de rest van de financiële sector meekrijgen. Want als één bank niet meer in fossiele energie belegt, koopt een andere belegger die aandelen wel. Maar als de hele financiële sector ‘fossiel’ links laat liggen, heeft dat echt invloed. Langzaam maar zeker wordt het dan minder winstgevend en meer riskant om geld te steken in de sector fossiele energie. Totdat er geen geld meer is om olie, kolen en gas uit de grond te halen.
Daarom hebben we het initiatief genomen tot het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). Daarin werken elf Nederlandse financiële instellingen samen. We ontwikkelen manieren om de impact van onze beleggingen en financieringen op het klimaat te meten. Want die kennis stelt de financiële sector in staat klimaatdoelstellingen te formuleren. En er zo echt werk van te maken.

Hoe werkt ASN Bank aan het klimaat?Wat kun jij doen voor het klimaat?

Natuurlijk, kiezen voor een bank die zich inzet voor het klimaat: dat heb je al gedaan! Misschien kun je ook mensen in je omgeving ervan overtuigen hoe makkelijk dat is.
Je kunt je huis energiezuiniger maken met hulp van slimwoner.nl. Veel praktische tips over duurzaam leven vind je op de website van Natuur & Milieu.

 

 


Terug naar top 

 


Ook in deze editie:


Warme winterdeals
ook in deze editie 1
Kortingsactie betalen
Ook in deze editie -  2
Zeeuws burgerwindpark
Ook in deze editie -3
Duurzaam bankieren
Ook in deze editie - 4

ASN Bank zet zich in voor het klimaat. En met succes. Onze beleggingen en financieringen zijn al voor 75,5% klimaatneutraal. We zijn dus hard op weg onze ambitie te realiseren om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

5/14
Loading ...