rand_1397
menselijke maat

Sadik Harchaoui, Society Impact

De mens staat voorop

Nederland schuldenzorgvrij krijgen is de missie van SchuldenlabNL, een van de initiatieven van sociale onderneming Society Impact. De Volksbank is partner van het initiatief, terwijl ASN Bank meewerkt aan Schuldenlab070 en enkele lokale projecten. Goedgeld spreekt initiatiefnemer Sadik Harchaoui, directeur van Society Impact. ‘Het schuldenvraagstuk is een macro-economisch thema, maar het gaat over jou en mij.’

Lees verder 


Waar staat Society Impact precies voor?

‘Society Impact is een platform dat ondernemers in de zorg, arbeidsparticipatie, schuldhulpverlening, integratie, leefbaarheid en onderwijs ondersteunt in het vinden van duurzame financiering. In het platform werken we nauw samen met deze ondernemers, de overheid en het bedrijfsleven. Het gaat ons om de kwaliteit van menselijke verhoudingen, om het financieren van extra aandacht en maatwerk.’

 

In een tijd dat buurthuizen en bibliotheken worden gesloten…

‘Inderdaad. Terwijl iedereen weet hoe effectief en nuttig buurthuizen zijn voor de sociale cohesie en laagdrempelige hulpverlening. Het vraagt enorm veel aandacht en investeringen voor het creëren en behouden van initiatieven met een gemeenschappelijk belang. Dat gemeenschappelijk belang ziet de samenleving wel als het gaat om wegen, bruggen en dijken maar minder als het gaat om vraagstukken in het sociaal-maatschappelijke domein bijvoorbeeld hulp aan dak- en thuislozen.’

Klinkt in die observatie kritiek op onze participatiesamenleving?

‘Absoluut. De participatiesamenleving komt voor veel mensen neer op “zoek het zelf maar uit”. Ze hebben geen idee wat er van ze wordt verwacht en wat hun rechten zijn. Dat geldt voor terreinen als wonen, gezondheid, financiële grip, maar ook voor zoiets ongrijpbaars als bescherming van eigen data. Het is niet alleen menselijk om deze groep te helpen, maar ook effectiever en goedkoper om dat gezamenlijk te doen.’

Sadik Harchaoui

Sadik Harchaoui is directeur van Society Impact en initiatiefnemer van Schuldenlab070 en Stichting SchuldenlabNL. Society Impact ontwikkelt en agendeert innovatieve financieringsarrangementen, zoals de Social Impact Bond (SIB), voor ondernemers die urgente maatschappelijke kwesties willen oplossen.

Op welk moment kruiste ASN Bank jouw pad?

‘Bij een bijeenkomst van Schuldenlab070 – een netwerk waarin de gemeente, uitvoeringsorganisaties, banken en woningcorporaties nadenken hoe ze Den Haag schuldenzorgvrij kunnen maken – sprak ik ASN Bank-directeur Joyce van der Est. Zij maakte duidelijk dat ASN Bank niet het eigen financieel belang vooropstelt, maar de mens. Met haar deelname aan de programmaraad van Schuldenlab070 geeft Joyce mede vorm aan de te ontwikkelen innovaties in de stad.’

‘Participatie is voor veel mensen zoek-het-zelf-maar-uit-beleid’

Welke rol heeft ASN Bank?

‘In het Schuldenlab070-netwerk werkt ASN Bank mee aan initiatieven in en rond de stad Den Haag. ASN Bank heeft bijvoorbeeld een herstelkrediet aan­geboden aan deelnemers van Amargi – een project dat schulden in de wijk probeert te voorkomen. Daarnaast kregen deze deelnemers de mogelijkheid gratis een tweede rekening te openen voor hun vaste lasten. De Volksbank is partner van het landelijke equivalent, SchuldenlabNL, dat als missie heeft Nederland schuldenzorgvrij te krijgen. Er is veel veranderd in de benadering van schuldenproblematiek bij met name financiële instellingen. Wat ik bijzonder vind aan ASN Bank, is de herkenning van de menselijke maat daarin. Het is een macro-economisch vraagstuk, maar het gaat over jou en mij. Over mensen met talenten, over mensen met pech. Mensen die fouten hebben gemaakt, maar daarmee niet voor eeuwig schuldig zijn.’

 

Stel jij ruilt een dag van plek met Joyce van der Est. Een dag waarin je nieuwe ideeën mag pitchen. Welk idee zou dat zijn?

‘Ten eerste dat ASN Bank opinieleider wordt op het gebied van sociale duurzaamheid, een achtergebleven terrein bij duurzaam ondernemen. Een tweede wens is dat de bank onze “actieheld” wordt: doorbraken realiseert in de financiering van publiek-private projecten. Bijvoorbeeld dat we in een samenwerking met werkgevers en gemeenten een fonds opzetten voor flexwerkers, die nu vanwege onzekerheid over hun inkomsten allerlei toeslagen mislopen door ingewikkelde voorwaarden en geen vast inkomen hebben. Zo’n fonds geeft deze mensen rust en stabiliteit en de overheid is per saldo goedkoper uit.’

Naar boven 

Menselijke maat: Sadik Harchaoui van Society Impact over sociaal ondernemen

12/15
Loading ...