Column - leon

gastcolumn Marleen Janssen Groesbeek

Van eenzame fietser naar leider van het peloton

Van de 60 jaar dat ASN Bank nu bestaat, heb ik ongeveer de helft bewust meegemaakt: als financieel journalist toen ik begin jaren negentig over maatschappelijk verantwoord ondernemen ging schrijven voor het FD, als klant en sinds een paar jaar als lid van de Raad van Advies.

Lees verder 


In die 30 jaar heb ik de bank fitter en dynamischer zien worden. Eerst semi-amateur, een nichespeler met de specialiteit duurzaam bankieren, beleggen en investeren, en nu een topsporter. Een topsporter die de concurrentie nog steeds ver voorblijft met ontzettend veel kennis en nieuwe ideeën. Die niet te beroerd is om de voortrekkersrol te vervullen als de rest van de bankenclub nog niet overtuigd is van de gekozen weg. Door niet te beleggen in fossiele energieproducenten, niet in de financiële sector. En door een pionier te zijn voor biodiversity accounting.

 

Met die grotere rol is ook duidelijker geworden dat ASN een activistische bank is. Die hebben we hard nodig. Banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen moeten hun macht, de macht van financieel kapitaal, veel meer inzetten om die toekomstbestendige samenleving te laten groeien. ASN Bank doet dat. Stilletjes, door gewoon in duurzame bedrijven en projecten te beleggen. En met luide stem bij het aanspreken van bestuurders op tegenvallende prestaties op het gebied van milieu, klimaat, biodiversiteit, mensenrechten. Of op het feit dat ze geen leiderschap tonen in de transitie naar een klimaatpositieve wereld.

 

Door die vasthoudendheid en consequente keuzes heb ik ASN Bank zien groeien. Van eenzame fietser naar koploper, leider van het peloton. Het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is daar een mooi voorbeeld van. Daarin nam ASN Bank twaalf financiële instellingen op sleeptouw om samen te werken aan vermindering van de CO2-uitstoot.

 

Voor de komende 40 jaar zou ik graag zien dat deze leider van het peloton regelmatig blijft demarreren, zodat de ploegmaten in de financiële sector weer op de pedalen moeten gaan staan. Want als ASN Bank in 2060 de leeftijd van 100 bereikt, kijken we terug op een eeuw waarin we ons voorbestaan in gevaar brachten en op tijd ingrepen. Mede dankzij die bank uit Den Haag.

Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting bij Avans Hogeschool en lid van de Raad van Advies van ASN Bank

Naar boven 

Gastcolumn Marleen Janssen Groesbeek

9/15
Loading ...