Merijn Tinga en het Plastic Avengers Manifest

Beeldend kunstenaar Merijn Tinga onderneemt als Plastic Soup Surfer acties om aandacht te vragen voor problemen die worden veroorzaakt door zwerfvuil, zoals de plastic soep. Surfend en suppend op zeeën en rivieren. De volgende stap is het Plastic Avengers Manifest, waarin producentverantwoordelijkheid centraal staat.

Lees meer 


Merijn Tinga

‘Onze aanpak van het plastic probleem kan een testcase zijn voor de grotere abstracte milieuproblemen, zoals het klimaatvraagstuk. Omdat plastic tastbaar en zichtbaar is, kweek je bewustwording en zie je direct het positieve effect van maatregelen. Daarnaast moeten we in gesprek met alle partijen – overheid, bedrijfsleven, bewoners – en als landen aan Plastic Souptafels praten over gezamenlijke oplossingen. Op weg naar een inter­nationale aanpak die leidt tot een reductie van plastic en het voorkomen van plasticvervuiling.
Met alle plasticstrijders organiseren we een conferentie waar we onze gedeelde visie op plastic en vervuiling formuleren: het Plastic Avengers Manifest. Dit manifest heeft voor mij als kernpunten: maximale reductie en 100 procent inzameling van alle op de markt gebrachte plastics, het terugbrengen van giftigheid en soorten plastics, opruimen gekoppeld aan monitoring. Alleen blijven opruimen helpt niet, je hebt data nodig. Die leiden naar de kern van het probleem.’Tom Kleyn 

Francis Zoet 

Terug    

  

Merijn Tinga

6/13
Loading ...