Nieuwe schonere wereld


Dankzij jou en alle andere ASN-klanten die ons hun geld toevertrouwen, kunnen wij de wereld mooier maken. We streven naar een duurzame, rechtvaardige samenleving. Hoe kan die eruit zien? We schetsen graag ons beeld van de duurzame wereld van de toekomst.

Jijzelf

Je kunt je leven inrichten zoals jij wilt, in evenwicht met de keuzes van anderen. Je hebt vertrouwen in de toekomst. Vrienden, familie en buren ontmoet je op plekken als de lokale koffietent, het dorpshuis, station en park. Daar kom je met het openbaar vervoer, want dat is er voor iedereen – je komt overal comfortabel, snel, flexibel en veilig. Of je gaat fietsen, want de fiets krijgt de ruimte in de steden. Voor grotere afstanden neem je een zelfsturend, emissievrij voertuig. Je woont in een huis zonder CO2-uitstoot. Het is gebouwd van materialen die volledig opnieuw gebruikt kunnen worden of duurzaam zijn geproduceerd. Je groene dak zuivert de lucht en houdt regen vast. Misschien wek je zelf energie op, of samen met je buren.

Je omgeving

Jij, de mens, staat centraal. Je krijgt goede, betaalbare gezondheidszorg, of je nu rijk of arm bent. Mensen zorgen voor elkaar, zo nodig met hulp van de overheid. Waar ter wereld je ook woont, je inkomen is genoeg voor jouw basisbehoeften en die van je gezin.
Dwangarbeid en kinderarbeid bestaan niet meer. Alle kinderen gaan naar school. Iedereen werkt in gezonde, veilige arbeidsomstandigheden, zonder discriminatie.

 

Je voeding

Iedereen ter wereld heeft voldoende gezond voedsel. Dat wordt kleinschalig geproduceerd waar het kan, en grootschalig waar het moet. Voedsel wordt verbouwd in evenwicht met de natuur, bijvoorbeeld vochtminnende gewassen in een natte omgeving. Gewassen worden beschermd, maar niet ten koste van bijvoorbeeld insecten. De voedselproductie put de bodem niet uit. Het waterverbruik is in balans. Er is geen mestoverschot: alle mest wordt nuttig gebruikt. We behandelen dieren goed.

 

Duurzame energie

Energie komt bij je thuis in de vorm van duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte. Maar je verbruikt minder dan een kwart van de energie die je nu nodig hebt. Want alles – zoals huizen, apparaten, vervoer – is veel energiezuiniger geworden. Ook bedrijven werken volledig CO2-neutraal. De opwarming van de aarde is gestopt. Grote en kleine duurzame energiebronnen zijn met elkaar verbonden in een complex netwerk. Dat maakt de energievoorziening betrouwbaar.

Mooie, schone wereld

Wil je de natuur in? Die is altijd dichtbij, ook in de stad. Wereldwijd is het oppervlak aan bos twee keer zo groot als nu. Waar het kan is de natuur grootschalig en wild, zodat je wilde dieren in hun eigen omgeving kunt bewonderen. Natuurgebieden zijn met elkaar verbonden en gaan als vanzelf over in de stad of in landbouwgrond.
Er sterven geen planten en dieren meer uit en de natuur is in evenwicht. Al het water is schoon en de plastic soep is verdwenen. Je kunt overal ter wereld zwemmen in zeeën, rivieren en meren.

 

Kringloopeconomie

Bedrijven zijn dienstbaar aan de samenleving en aan hun klanten. Ze creëren welvaart en welzijn voor iedereen. De economie is veranderd in een volledige kringloopeconomie. Voor allerlei producten, zoals kleding en elektronica, bestaat een circulair proces. Je koopt geen product meer dat je bezit, maar de functie van het product, bijvoorbeeld licht in plaats van een lamp. Afval bestaat niet meer, want alles blijft in de kringloop. Je gooit apparaten niet weg, want ze worden gemakkelijk gerepareerd of volledig hergebruikt.

 

Jouw overheid

Je woont in een rechtsstaat zonder corruptie. Overheden zijn er voor jou. Ze zorgen voor een goede kwaliteit van lucht en water en beschermen de natuur. Ze zijn democratisch en werken zo dicht mogelijk bij de mensen. En ze werken over de grenzen heen met elkaar samen. Armoede en oorlog zijn uitgebannen, zodat mensen niet meer op de vlucht hoeven te slaan. En iedereen kan gaan en staan waar hij wil.

 

Wij worden gelukkig van zo’n nieuwe, schonere wereld. Een wereld die we niet opmaken en uitputten, maar die we respecteren en koesteren. Zodat ook de generaties na ons in een schone wereld kunnen leven. Daar zetten wij ons voor in, net als onze waterhelden Tom Kleyn, Merijn Tinga en Francis Zoet. Doe je mee?

Wat doe jij om bij te dragen aan een schonere wereld?

Laat je inspireren door drie waterhelden.


Nieuwe schonere wereld_860

Tom Kleyn maakt de oevers van de Schie schoon


Nieuwe schonere wereld_861

Merijn Tinga en het Plastic Avengers Manifest


Nieuwe schone wereld - Francis

Francis Zoet ‘bubbelt’ plastic uit rivieren

Het PVC-Paardje

Na de avonturen van het gewoontedier en de eendagsvlieg in het fabelbos, bezoeken we in onze nieuwe commercial de onderwaterwereld. Daar leeft een zeepaardje in de door verpakkingen vervuilde zee, wat haar flink in de war maakt. Vindt ze toch de ware liefde? Vanaf 18 maart zie je het PVC-Paardje op tv en online.

Naar boven    

  

Ook in deze editie:

Floris van Hest
ook in deze editie - foto 1
Actie: betaalrekening
Ook in deze editie - foto 2
Samen voor schoon water
Ook in deze editie - foto 3
Weg ermee: Dennis Storm
Ook in deze editie - foto 4

Dankzij jou en alle andere ASN-klanten die ons hun geld toevertrouwen, kunnen wij de wereld mooier maken. We streven naar een duurzame, rechtvaardige samenleving. Hoe kan die eruit zien? We schetsen graag ons beeld van de duurzame wereld van de toekomst.

6/13
Loading ...