Klimaatimpact van financiële instellingen ontleed


Klimaatimpact

 

 

 

Onder aanvoering van ASN Bank ontwikkelden twaalf financials een methode om hun carbon footprint te meten. Initiatiefnemers Piet Sprengers en Jeroen Loots van de ASN Bank over de methode, de weg ernaartoe en het vervolg.

 

Een rapport opleveren dat niet in een bureaula belandt, maar de financiële wereld aanzet tot verandering. Dat was twee jaar geleden het doel toen twaalf banken, verzekeraars, fondsbeheerders en pensioenuitvoerders de handen ineen sloegen. Het beoogde resultaat: een methode om de klimaatimpact van financiële instellingen te meten. Dat wil zeggen: hun invloed op het klimaat doordat ze bedrijven, projecten en overheden financieren of erin beleggen. Dat is gelukt: op 12 december nam Marcel Beukeboom, de Klimaatgezant van Nederland, het rapport in Parijs in ontvangst. ‘Een mooi moment’, zegt Piet Sprengers, hoofd Duurzaamheidsbeleid & -onderzoek bij ASN Bank. Samen met Jeroen Loots en Freek Geurts, klimaatspecialisten van ASN Bank, nam hij afgelopen jaren het voortouw in dit project.


 

 

 

Trein

Even terug naar het begin. Twee jaar geleden was de wereldwijde klimaatconferentie in Parijs. Op de heenweg, in de trein, nam staatssecretaris Sharon Dijksma de Dutch Carbon Pledge aan van de grondleggers van het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). In deze belofte riepen de twaalf leden van het platform de onderhandelaars in Parijs op om rekening te houden met de rol die beleggers en financiële instellingen kunnen spelen bij de realisatie van klimaatdoelstellingen. Zelf gingen ze ook aan de slag om een uniforme, transparante methodiek te ontwikkelen waarmee financiële instellingen CO2-doelen kunnen stellen en meten.

PCAF_885

Energielabel

Twee jaar na ‘Parijs’ is het rapport klaar. Het bevat, zoals beloofd, methodieken om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van de financieringen en beleggingenvan financiële organisaties. Je kunt bijvoorbeeld zien in welke sectoren een bedrijf actief is. En zo ‘meet’ je de klimaatimpact van een lening aan dat bedrijf door de bank. Loots: ‘Ook kun je bedrijven binnen een sector vergelijken, bijvoorbeeld twee chemische bedrijven. De een maakt andere keuzes dan de ander. De gevolgen worden zichtbaar in onze methodiek.’ Niet alleen rekent de methode met bestaande data – zij laat ook zien waar juist nog data ontbreken. Sprengers: ‘Zo heeft negentig procent van de huizen een voorlopig energielabel. Dat geeft een indicatie van het energieverbruik, maar meer ook niet. De sector kan een rol pakken door omzetting in een definitief label te stimuleren. Er zijn al banken die hiertoe het initiatief nemen.’

Gezamenlijke inspanning

De methodiek en het rapport kwamen er niet zo maar, weten Sprengers en Loots na twee jaar buffelen. Sprengers: ‘We hebben het proces goed uitgedacht. Instellingen die mee wilden doen, moesten een pledge – gelofte – ondertekenen. Zo committeerden ze zich aan deelname. Daarnaast hebben we ons beperkt tot Nederland en een niet te grote groep financials. We hebben onderwerpen verdeeld over kleinere werkgroepen en zijn steeds helder geweest over het tijdspad en het einddoel.

ASN Bank heeft het voorzitterschap, projectmanagement en secretariaat verzorgd. Dat kwam de efficiëntie ten goede.’ Zowel Sprengers als Loots zijn tevreden over de samenwerking. ‘Financiële instellingen zijn nog wel eens geneigd om individueel te opereren en dingen naar zich toe te trekken om te scoren. Dat heeft niemand gedaan. Het was echt een gezamenlijke inspanning.’


 

 

 

Aanjagen

Sprengers en Loots zijn trots op het resultaat, maar zien het tegelijkertijd als een begin. Loots: ‘De methode is nog niet perfect. Data zijn lang niet altijd compleet en de bandbreedte van de uitkomsten is nog ruim. Maar de grote winst is dat er nu iets ligt waarmee we verder kunnen.’ Dat is ook de rol waarin ASN Bank graag gezien wordt. Sprengers: ‘Aanjagen, processen op gang brengen. We moeten niet alleen zelf een ‘goede bank’ zijn, we moeten anderen daarin ook meenemen.’ Loots vult aan: ‘ASN Bank zegt al jaren dat het klimaatprobleem een van de grootste problemen is dat op ons afkomt. Daarom willen we bijdragen aan het oplossen van dat probleem, zodat de planeet over vijftig tot honderd jaar nog steeds leefbaar is. Anders heb je – simpel gezegd – ook niks aan je spaargeld.’  

 

Politieke agenda

Hoe gaat het nu verder? De komende twee jaar gaat PCAF door als werkgroep van het Platform voor Duurzame Financiering van De Nederlandsche Bank (DNB). Een van de onderwerpen is: hoe stel je als financiële instelling klimaatdoelen? Daarom start er bijvoorbeeld een project om een internationale methode te ontwikkelen waarmee financiële instellingen science based targets meetbaar kunnen maken. Ook gaat de werkgroep best practices delen, dilemma’s bespreken en de methode verbeteren. Inmiddels zijn er internationale contacten gelegd en staat het onderwerp in politiek Den Haag op de agenda. Loots: ‘We krijgen steeds meer ambassadeurs. Dat maakt duidelijk dat we echt iets goeds hebben neergezet. Let op: dit wordt nog veel groter!’


 

 

 

De twaalf financials die samen optrokken in dit project:

 

 ABN AMRO     ACTIAM 

  Achmea (sinds 2017)    APG   

 ASN Bank      FMO     MN   

 PGGM     PMT     PME    

 Triodos Bank     de Volksbank 

Terug naar top    

  

Ook in deze editie:


‘Pollinator’ Tom van de Beek
ook in deze editie - foto 1 COPY
Tijd voor zuivere koffie
Ook in deze editie - rechts actie
Betalen met ‘de papegaai’
Ook in deze editie - link interview
ASN-directie stelt zich voor
Ook in deze editie - foto 4

Onder aanvoering van ASN Bank ontwikkelden twaalf financials een methode om hun carbon footprint te meten. Initiatiefnemers Piet Sprengers en Jeroen Loots van de ASN Bank over de methode, de weg ernaartoe en het vervolg.

12/13
Loading ...