goed geld

 

Farmaceut, voer je verantwoorde beleid uit


Welke keuzes maken farmaceutische bedrijven als het gaat om veiligheid, kwaliteit en integriteit? Hoe zien we dit terug in de dagelijkse praktijk? Met haar engagement fungeert ASN Bank als aanjager van duurzame verbeteringen in de sector. Vijf vragen aan Martijn Huijnen (ASN Beleggen) en Piet Sprengers (Duurzaamheidsbeleid & -Onderzoek).Waarom zet ASN Bank in op engagement

Martijn Huijnen: ‘We beleggen voor duurzaamheid met rendement; engagement – de dialoog met bedrijven – voeren we om verandering te bewerkstelligen.’
Piet Sprengers: ‘We constateren dat veel farmaceutische bedrijven waarin we beleggen, onvoldoende presteren als het gaat om veiligheid, kwaliteit en integriteit. Daarom is verandering nodig.’
Martijn: ‘Hun beleid is weliswaar goed, maar nalatigheid ligt op de loer. De productkwaliteit en -veiligheid zijn in het geding. Dat blijkt wel uit de boetes in de sector, die oplopen tot zo’n 10 miljard euro per jaar.’
Piet: ‘Dat moet veranderen. Als belegger zijn we weliswaar een kleine speler, in duurzaamheid willen we voorloper zijn. Daarom hebben we een scorekaart ontwikkeld. Daarmee brengen we heel feitelijk in kaart hoe farmaceutische bedrijven te werk gaan en hoe ze scoren op duurzaamheidscriteria. In dialoog met deze bedrijven bouwen we samen aan verbetering.’

Duurzaamheid_465
Martijn Huijnen 

‘We gaan voor actief eigenaarschap als het gaat om beleggingen’

Wat trekt een farmaceutisch bedrijf zich aan van zo’n scorekaart?

Piet: ‘De kaart is aanleiding voor het gesprek over hun duurzaamheidsbeleid. De vier farmaceutische bedrijven waarmee we in dialoog zijn, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis en Novo Nordisk, zijn koplopers in hun sector als het gaat om duurzaamheid. We gaan in gesprek om onze wensen toe te lichten. En op aandeelhouders-vergaderingen vragen we wat de bedrijven gaan verbeteren.’

ENGAGEMENT

ASN Bank benadert bedrijven waarin haar fondsen beleggen met vragen of verzoeken. Het doel daarvan is hen bewuster te maken van hun prestaties op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit, en deze te verbeteren. Dankzij dit contact, engagement genoemd, krijgt ASN Bank meer inzicht in de keuzes die bedrijven in de praktijk moeten maken. En begrijpen de bedrijven beter wat ASN Bank – namens haar klanten – van hen verwacht.

Op die aandeelhoudersvergaderingen spreekt ASN Bank. 
Met welk doel?

Martijn: ‘We gaan voor actief eigenaarschap als het gaat om beleggingen. Stemmen op de aandeelhoudersvergadering hoort daarbij. We vinden het belangrijk dat we laten zien dat we, ook als relatief kleine belegger, bovenop de materie zitten. Ook farmaceutische bedrijven moeten steeds duur-zamer worden. De aandeelhoudersvergadering is dé plek om onze vragen en verzoeken ‘publiek’ en formeel te maken. We komen dan niet met ons hele verhaal over dat specifieke bedrijf, maar kiezen een paar speerpunten, zoals de vergoedingen die farmaceuten aan artsen betalen. Wij willen dat de cijfers daarover transparant zijn. In de scorekaarten komt dit terug als een van de indicatoren. Overigens is alertheid geboden: al zeggen bedrijven dat zij transparant willen zijn, zij willen zich meestal niet committeren aan een deadline.’

Piet: ‘Wij brengen het proces in de publiciteit en doorbreken zo de geslotenheid die er vaak over engagement heerst. Ga daar nou niet geheimzinnig over doen, zeggen we. We informeren zo ook het publiek en onze klanten. Openbaarheid zorgt voor extra druk. Zo kunnen we kwesties op de agenda zetten. Ons doel is dat bedrijven toezeggingen doen. Want als een bedrijf in de aandeelhoudersvergadering iets zegt over jouw punt, dan ligt het formeel vast. Zo stimuleer je actief verandering.’

Levert jullie aanpak concreet al iets op?

Piet: ‘Sinds we in 2015 zijn begonnen, hebben we veel kleine successen behaald. Allereerst die toezeggingen en de transparantie in hoe farmaceuten het doen. Zoals gezegd, we zijn een aanjager, en zo staan we ook bekend in de sector. Die rol ligt ons heel goed en hoort bij onze strategische doelen. Hoe klein we ook zijn, we kunnen zo een grote rol spelen. Beetje bij beetje wordt zichtbaar dat ons engagement met de farmaceutische industrie eraan bijdraagt dat er minder gedoe is rondom die bedrijven. Met onze inspanningen stimuleren we de duurzame uitvoering van het beleid dat zij op papier voorstaan. Alles bij elkaar moet dat leiden tot veiliger medicijnen, veiliger gebruik van medicijnen, transparantere handel en de patiënt centraal in plaats van de arts of apotheker.’

Piet Sprengers: 

‘Wij brengen het proces in de publiciteit en doorbreken zo de geslotenheid die er vaak over engagement heerst’

Duurzaamheid_466

Wat is de volgende stap?

Piet: ‘Ieder jaar kijken we terug om te zien of de scores van de vier bedrijven – AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis en Novo Nordisk – zijn verbeterd. In 2018 maken we de balans op. Dat is een belangrijk moment: dan besluiten we of deze bedrijven nog passen in ons beleggingsuniversum van bedrijven die voldoen aan alle duurzaamheidscriteria van ASN Bank. De farmaceutische bedrijven krijgen serieus de tijd te verbeteren. Dat gaat langzaam en we zijn altijd ongeduldig. We blijven zoeken naar vergroting van onze impact.’


Terug naar top 

 

Ook in deze editie:

Kort & goed
ook in deze editie 1
Solarpark de Kwekerij
Ook in deze editie -  2
Beleggen in microkrediet
Ook in deze editie -3
Waarom we bomen planten
Ook in deze editie - 4

Duurzaamheid

4/14
Loading ...