Duurzaam dilemma


Duurzaam dilemma Zonnepanelen uit China.

Zonnepanelen uit China 

De zonne-energiesector draagt veel bij aan de energietransitie. Helaas is de sector gevoelig voor schendingen van mensenrechten.

 

In de Chinese provincie Xinjiang wordt polysilicium geproduceerd, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen. Veel fabrikanten van zonnepanelen halen hun grondstoffen uit die regio of hebben er productielocaties. Het blijkt dat bij een groot deel van de wereldwijde winning van silicium en productie van zonnepanelen mogelijk sprake is van inzet van dwangarbeid. Aldus het in 2021 verschenen rapport In Broad Daylight: Uyghur Forced Labour and Global Solar Supply Chains’ van Sheffield Hallam University.


Lees verder  


Dwangarbeid werkt door in productieketen

Het rapport laat zien hoe dwangarbeid in Xinjiang doorwerkt in inter­nationale ketens voor zonnepanelen. De onderzoekers stellen dat de zonne-energiesector zeer kwetsbaar is voor dwangarbeid in deze regio, omdat bijna de helft van de wereldwijde polysiliciumproductie voor zonnepanelen hier plaatsvindt. Zij onderzochten de complete toeleveringsketen van zonnepanelen – van kwarts tot paneel – om beter te begrijpen hoe dwangarbeid in Xinjiang doorwerkt in de internationale keten. Mede op basis van dit onderzoeksrapport kunnen belanghebbenden beoordelen of er risico is van blootstelling aan dwangarbeid in de toeleveringsketen.

 

Bedrijven zijn verantwoordelijk

Het dilemma is groot. Landen willen haast maken met de energietransitie, maar dat mag nooit leiden tot schending van mensenrechten. Zowel bedrijven die silicium delven als fabrikanten van zonnepanelen zijn verantwoordelijk voor grondig onderzoek van hun toeleveringsketens. Beide moeten als voorwaarde stellen dat zowel bij het delven van de grondstof silicium als bij het vervaardigen van de zonnepanelen geen bedrijven betrokken zijn die mensenrechten schenden of dwangarbeid inzetten. Het vinden van zonnepanelen waarbij transparantie in de keten kan borgen dat mensenrechtenschendingen niet aan de orde zijn, wordt steeds belangrijker, stellen de onderzoekers. Enkele fabrikanten investeren inmiddels in uitbreiding van de productie van polysilicium of zonnepanelen buiten Xinjiang.  

Standpunt ASN Bank en ASN Impact Investors

ASN Bank en ASN Impact Investors, de beheerder van de ASN Beleggingsfondsen, willen niet investeren in de productie van zonnepanelen waarbij dwangarbeid wordt ingezet. Dit geldt voor bedrijven waarin we beleggen en projecten die mede door ons gefinancierd worden. ‘De energietransitie heeft een hoge prioriteit, maar dat mag nooit gepaard gaan met dwangarbeid. Dat is voor ons een harde grens’, stelt Stef Driesen, duurzaamheidsadviseur bij ASN Bank. ‘Het rapport In Broad Daylight maakte het vermoeden van dwangarbeid concreet en was voor ons aanleiding het beleggingsuniversum van de ASN Beleggingsfondsen en de financieringen in zonneparken en leveranciers van zonnepanelen voor projectfinancieringen streng te toetsen en te blijven toetsen. Wat is het beleid van bedrijven om dwangarbeid tegen te gaan? Waar kopen ze polysilicium in? Hebben ze productielocaties in Xinjiang? Dat onderzoeken we. Als we aanwijzingen vinden voor betrokkenheid bij dwangarbeid of daar grote twijfel over hebben, financiert of belegt ASN Impact Investors er niet in en financiert ASN Bank een project niet.’ Als financier en belegger hebben ASN Bank en ASN Impact Investors de volgende stappen gezet:

  • Beleggen: De ASN beleggingsfondsen beleggen in drie bedrijven die zonnepanelen produceren. Na onderzoek door ons zijn bij geen van hen aanwijzingen gevonden van directe betrokkenheid bij dwangarbeid door Oeigoeren

  • Projectfinanciering: We onderzochten of we via zonneparken die ASN Bank of het ASN Groenprojectenfonds financieren, betrokken zijn bij gedwongen arbeid door Oeigoeren. Bijvoorbeeld doordat de leverancier een productielocatie in Xinjiang heeft, grondstoffen uit Xinjiang inkoopt of samenwerkt met leveranciers die betrokken zijn bij de misstand. Bij enkele producenten zijn aanwijzingen gevonden dat ze betrokken zijn bij dit vraagstuk. Hoor- en wederhoor leverde niet altijd voldoende op. Daarom zijn enkele zonnepanelenproducenten afgekeurd voor projectfinanciering. ASN Bank en het ASN Groenprojectenfonds financieren geen zonneparken meer die werken met zonnepanelen geproduceerd door deze leveranciers. Daarnaast stimuleren we alle bij de projecten betrokken partijen om dit probleem te bespreken met zonnepanelen-producenten. Door vanuit meer kanten vragen te stellen aan deze bedrijven, hopen we dat het onderwerp hoger op de agenda komt

  • WoningverbeteraarsASN Bank is partner in platform Woningverbeteraars.nl, initiatief van de Volksbank voor particulieren die hun huis willen verbeteren of verduurzamen. De installatiepartner van Woningverbeteraars werkt, voor aanvragen die via dit platform verlopen, uitsluitend met zonnepanelen die door ons Expertise­centrum Duurzaamheid zijn goedgekeurd.

  • Aanjagen: We lobbyen samen met andere partijen voor strengere Nederlandse én Europese wetgeving voor bedrijven, zodat zij verplicht worden om mensenrechten in hun productieketens te respecteren. De invoering van due diligence-wetgeving verplicht bedrijven te onderzoeken of er misstanden plaatsvinden in hun productieketens, hierover te rapporteren en eerlijker en duurzamer te handelen.

Naar boven 

Gerelateerde artikelen:

Gerelateerd
Duurzaam dilemma:
Beleggen in bedrijven die werken met privacygevoelige data?

Goedgeld december 2021


Gerelateerd
Duurzaam dilemma:
Zonnepanelen. Te land, ter zee en op je dak.

Goedgeld September 2020


De zonne-energiesector draagt veel bij aan de energietransitie. Helaas is de sector gevoelig voor schendingen van mensenrechten.

8/14
Loading ...