Column - Marjan Olfers

gastcolumn Marjan Olfers

Kijk het probleem in de ogen

Vrouwen, zo blijkt uit onderzoek, worden vaker door geweld getroffen. Geweld tegen vrouwen is een inbreuk op de mensenrechten. Nederland is verdragspartij bij verschillende verdragen, waaronder het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en het Verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk. De verdragen hebben tot doel geweld terug te dringen. Het gaat om het tegengaan van geweld in brede zin, waaronder ook het verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal en geweld en intimidatie op de werkvloer.

Lees verder 


O ngelijke machtsverhoudingen vormen een belangrijke oorzaak van geweld. De meeste reacties op de uitzending van Boos over misstanden bij tv-programma The Voice richten zich op de mannen die door de vrouwen worden beschuldigd van seksueel wangedrag, dus op het individu. En steeds wordt de vraag gesteld: waarom is dit niet (eerder) gemeld? Deze vraag wordt het meest door (machtige) mannen gesteld. In deze vraag, hoe oprecht ook de vragensteller, weerklinkt de structurele ongelijkheid. De man zal als redder de vrouw te hulp komen, de vrouw moet hem vertrouwen en bij hem melden. Als dit echter de man is die de vrouw roemt die ‘het nog nooit heeft meegemaakt of er geen last van heeft, of haar mannetje staat of seksistische grappen prima vindt’, zal de vrouw niet snel melden. Het frame van de vrouw als zeur of zuurpruim is snel gemaakt en dan heb ik het nog niet over de angst niet geloofd te worden, de schuld te krijgen, de angst voor repercussies, voor uitsluiting of simpelweg omdat gevreesd wordt dat melden niet helpt.

 

De vraag leidt af van waar het werkelijk om gaat. Het voorkomen van geweld is een zaak van ons allemaal. Wij creëren in gezamenlijkheid een cultuur op welk niveau (land, organisatie, gezin) dan ook. Dit betekent dat op iedereen een verantwoordelijkheid rust. Met het gevaar dat op niemand verantwoordelijkheid rust. De eerste stap is het probleem daadwerkelijk in de ogen kijken.

Geweld tegen vrouwen is een mensenrechtenschending. Mensenrechtenverdragen vormen een steun in de rug. Maar regels zijn nooit een doel op zichzelf, het gaat om het dragen en doorleven van het waarom en de doelen van de regels. Het gaat ook om zelfreflectie en het nemen van verantwoordelijkheid. Daarin schuilt immers niet alleen persoonlijke groei maar ook vrijheid, in de betekenis: vrij van geweld.

Naar boven 

Stop het geweld tegen vrouwen!

13/14
Loading ...