Biodiversiteit_141

ASN Bank wil biodiversiteit vergroten

Sinds kort heeft ASN Bank een langetermijndoel voor haar duurzaamheidspijler biodiversiteit. Wat houdt dat in? En wat betekent het voor jou? Lees het in tien vragen en antwoorden.  

   Biodiversiteit_144

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

De lucht die je inademt, het water dat je drinkt, het voedsel dat je eet, de medicijnen die je inneemt, de natuur waar je ontspant. Zonder biodiversiteit zouden ze er niet zijn, of in elk geval een heel stuk minder. Biodiversiteit is een levensvoorwaarde voor mensen. Zij staat aan de basis van alles wat ons en onze maatschappij in leven houdt.    


Wat is biodiversiteit eigenlijk?

Biodiversiteit is de variatie aan leven en aan ecosystemen. Ecosystemen zijn de gebieden waarin dit leven voorkomt, zoals bossen en zeeën. Essentieel in ecosystemen is dat de dieren, planten, micro-organismen en de mens in evenwicht leven met elkaar en met de bodem, het water en de lucht. Als teveel onderdelen worden verstoord, functioneert het ecosysteem niet meer.    
Hoe staat de biodiversiteit er wereldwijd voor?

De biodiversiteit neemt momenteel snel af. Jaarlijks verdwijnen tussen tweehonderd en tweeduizend soorten. Dat gebeurt door klimaatverandering, land- en bosbouw en overexploitatie, om maar enkele belangrijke oorzaken te noemen. 


Is het erg als er een plant of dier uitsterft?

Dat kan een kettingreactie tot gevolg hebben waardoor een ecosysteem niet goed meer functioneert. Een bekend voorbeeld is de achteruitgang van de bij. In Europa alleen al hangt de groei van meer dan vierduizend soorten groenten af van bestuivende insecten zoals bijen. Het verlies aan biodiversiteit maakt veel producten en diensten die de natuur levert, minder vanzelfsprekend.   

Biodiversiteit_149 bij


Wat doet ASN Bank om de biodiversiteit te beschermen? 

Wij selecteren de bedrijven, landen en projecten waarin we beleggen en die we financieren, op hoe ze omgaan met biodiversiteit. We beleggen bijvoorbeeld in ondernemingen die zorgvuldig omgaan met bos, water reinigen of milieuproblemen oplossen. En in landen die goed voor hun natuur zorgen. Zo beleggen we niet in activiteiten die een grote negatieve impact op de biodiversiteit hebben, zoals mijnbouw, onduurzame visserij en fossiele brandstoffen. Maar we willen ook een echt positief doel hebben, waar we samen met andere organisaties aan kunnen werken. Daarom hebben we ons langetermijndoel voor biodiversiteit ontwikkeld.    


Wat houdt het langetermijndoel in? 

ASN Bank zelf – 160 mensen in een kantoor – heeft nauwelijks een ecologische voetafdruk. Maar het spaar- en beleggingsgeld van onze klanten zit in ondernemingen, landen en projecten die de biodiversiteit wel belasten. Samen met specialisten hebben we uitgerekend dat we eind 2014 verantwoordelijk waren voor het verlies aan biodiversiteit van – naar schatting – een gebied van zevenduizend vierkante kilometer, evenveel als Noord- en Zuid-Holland samen. Daar willen we een einde aan maken. We willen dat ASN Bank in 2030 actief bijdraagt aan versterking van de natuur in Nederland en daarbuiten. Dat hebben we vastgelegd in ons doel: we willen dat al onze beleggingen en financieringen in 2030 geen nettoverlies van biodiversiteit veroorzaken.    

Biodiversiteit_146 - blad


Wat bedoel je met ‘geen nettoverlies’?

We gaan de ecologische schade van onze financieringen en beleggingen compenseren door activiteiten die de biodiversiteit vergroten. Als je die tegen elkaar wegstreept, hebben we geen negatieve invloed meer op de biodiversiteit.    


Hoe wil ASN Bank dat bereiken? 

 Belangrijk is dat we precies te weten komen hoe onze ecologische voetafdruk in elkaar zit. Want als we dat weten, kunnen we erop sturen. Afgelopen jaar hebben we onze voetafdruk gemeten. Dat was een eerste oefening; de resultaten zijn nog niet verfijnd. Maar we hebben nu wel een idee van de omvang van onze voetafdruk. Nu gaan we bepalen hoe we ons langetermijndoel kunnen bereiken. Dat wordt een hele uitdaging. We moeten de ecologische voetafdruk van onze financieringen en beleggingen zoveel mogelijk verkleinen. Bijvoorbeeld door alleen te beleggen in bedrijven die in hun sector vooroplopen bij het verminderen van hun voetafdruk. En we kunnen de biodiversiteit vergroten door geld te steken in bijvoorbeeld natuurontwikkeling, duurzame energie en kringloopeconomie.    

Biodiversiteit_160


Werkt ASN Bank daarbij met andere organisaties samen? 

Ja, dat vinden we heel belangrijk. Dit is zo’n nieuwe activiteit voor een bank dat we hulp van experts nodig hebben. Bovendien willen we met de discussies erover de financiële wereld in beweging zetten. Neem onze inspanningen om goede informatie te krijgen over onze ecologische voetafdruk. We delen onze inzichten daarover met collega-banken en vergroten zo hun inzicht in hun eigen afdruk. En we proberen hen te doordringen van de noodzaak en de mogelijkheden er iets aan te doen.    


10 Wat betekent dit voor mij, als klant van ASN Bank?  

We zorgen er nu al voor dat je via je spaargeld en beleggingen de biodiversiteit zo min mogelijk schade toebrengt. Maar de ecologische voetafdruk ervan is nog negatief. In 2030 belasten je spaargeld en beleggingen bij ASN Bank de biodiversiteit niet meer. We hopen dat ze dan zelfs een positieve invloed hebben.  

Meer lezen: asnbank.nl/biodiversiteit.Terug naar top   

 

Ook in deze editie:

Bankboswachter met missie
ook in deze editie - foto 1 COPY
Actie: 6 maanden gratis
Ook in deze editie  2
Appeltaartconcerten
Ook in deze editie - foto 3
Eerlijker bellen
Ook in deze editie - foto 4

Sinds kort heeft ASN Bank een langetermijndoel voor haar duurzaamheidspijler biodiversiteit. Wat houdt dat in? En wat betekent het voor jou? Lees het in tien vragen en antwoorden.

4/13
Loading ...