Hoe zit het met...

de KlimaatwetOm de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, hebben we als land afgesproken onze CO2-uitstoot te verminderen. In de Klimaatwet staan de zogenaamde klimaatdoelen en het tijdpad.


Hoe zit het met ... de klimaatwet_1739

1990


Hoe zit het met ... de klimaatwet_1738

2020


Hoe zit het met: Soja_1537

2030


Hoe zit het met ... de klimaatwet_1740

2050
Wat schrijft de Klimaatwet voor?

In 2030 moet Nederland 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. 
Voor 2050 maar liefst 95% minder CO2-uitstoot .

Ter vergelijk: Europa wil 40% verminderen in 2030, en 80 tot 95% in 2050.

Om de klimaatdoelen te halen, sloten overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord. In dit akkoord staan de afspraken die partijen onderling hebben gemaakt.

Liggen we op koers?

verhaal  - pijl down - /media/afbeeldingen/icon-pijljte.png

Soja telen en consumeren


Liggen we op koers?klimaatwet grafiek.

Nee. De uitstoot van Nederlandse broeikasgassen daalde in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met 3% (5,7 ton) naar 182,5 megaton CO2. Dat is 18 procent lager dan in 1990. Als de daling in die tred voortzet, komen we voor 2020 niet op de gewenste 25% daling.

Bron: www.iea.org/articles/global-co2-emissions-in-2019
Daling CO2-uitstoot in andere landen in 2019

Hoe zit het met ... de klimaatwet_1743


Welke maatregelen zijn nodig?

verhaal  - pijl down

Soja als veevoer


Welke maatregelen zijn nodig?

Tot en met 2030 stelt het kabinet elk jaar € 300 miljoen beschikbaar om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit geldt voor vijf sectoren: elektriciteit, mobiliteit, gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik en industrie.

Hoe zit het met: Soja_1547

Wat zijn de afspraken per sector?

verhaal  - pijl down

Soja, waar wordt het verbouwd

Wat zijn de afspraken per sector?
Hoeveel geld stelt het kabinet tot en met 2030 jaarlijks beschikbaar om de CO2-uitstoot te verminderen?


10 miljoen


100 miljoen


300 miljoen


Klimaatwet


Het kabinet wil per jaar € 300 miljoen investeren.

 

Een deel gaat naar verduurzamingsmaatregelen in de industrie. Voor innovatie en testen is € 60 miljoen beschikbaar, zoals projecten om nieuwe technologieën te testen.


Hoe zit het met: Soja_1540

Wat doet ASN Bank?

verhaal  - pijl down

Soja impact op millieu


Wat doet ASN Bank?

ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen zijn klimaatneutraal en streven ernaar klimaatpositief te worden. ASN Bank investeert niet in fossiele brandstoffen, maar in duurzame energie. Geld op je ASN-rekening veroorzaakt 71% minder CO2-uitstoot dan bij een gemiddelde Nederlandse bank (cijfers 2018).

 

Met € 500 op een rekening bij ASN Bank bespaar je jaarlijks net zoveel CO2 als:


Hoe zit het met ... de klimaatwet_1796
Hoe zit het met ... de klimaatwet_1797
Hoe zit het met ... de klimaatwet_1798


Hoelang loopt een Klimaatplan?

verhaal  - pijl down

Verantwoorde soja


Hoelang loopt een Klimaatplan?

De Klimaatwet schrijft voor dat er iedere 5 jaar een nieuw Klimaatplan komt met concrete maatregelen. Daarnaast wordt ieder jaar besproken of het Klimaatplan voldoet. In 2024 komt de volgende versie van het Klimaatplan.

Waar kan ik de Klimaatwet vinden? 

Hoe zit het met: de klimaatwet

disclaimer

verhaal  - pijl down

Keurmerken voor soja


Wat beogen we met deze rubriek? We leggen ingewikkelde, duurzame thema’s uit in een combinatie van beeld en tekst, maken daarbij gebruik van beschikbare vakliteratuur en schakelen de hulp in van een of meer deskundigen. Volledig zijn is niet altijd mogelijk gezien de beperkte ruimte.

Naar boven 

Om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, hebben we als land afgesproken onze CO2-uitstoot te verminderen. In de Klimaatwet staan de zogenaamde klimaatdoelen en het tijdpad.

6/14
Loading ...