Focus

Focus

 

Watermonsters

Je kent het vast wel, een slootje in de buurt, met insecten, kikkers en waterplanten. Waar je kinderen op hun knieën gaan om waterdiertjes te vangen. Maar het gaat niet goed met deze sloten. Door toenemende overbemesting van de landbouw, bestrijdingsmiddelen en rioollozingen komt er steeds meer vervuiling in de sloten, vijvers, grachten en plassen terecht

 

Het is niet precies bekend hoe slecht het is gesteld met de waterkwaliteit van deze ‘kleine wateren’. Reden voor Natuur & Milieu om deze zomer een Citizens Science Project te starten: de milieuorganisatie deelde door ASN Bank beschikbaar gestelde meetkits uit aan vrijwilligers om watermonsters te nemen. ‘De respons was overweldigend. Bijna 900 Nederlanders uit het hele land gingen op pad’, zegt Dorien Ackerman, directeur Campagnes van Natuur & Milieu. Naast de zuurtegraad en het stikstofgehalte werd de helderheid van het water gemeten. Deelnemers konden foto’s maken en alle gegevens uploaden naar een website. Vervolgens hebben wetenschappers 10 procent van de metingen uitgebreider onderzocht. De uitkomsten hiervan bevestigden het beeld van de vrijwilligers: bij 75 procent van de nagemeten wateren schiet de waterkwaliteit fors tekort. ‘Volgend jaar willen we op meer locaties gaan meten, het enthousiasme onder de deelnemers is groot. Dat geeft goede hoop’, zegt Dorien. Want er is nog veel werk te doen: alleen al in Nederland ligt er een netwerk van 330.000 kilometer aan sloten.

 

Maar het gaat niet goed met onze sloten. Door toenemende overbemesting van de landbouw, bestrijdingsmiddelen en rioollozingen komt er steeds meer vervuiling in de sloten, vijvers, grachten en plassen terecht.

4/13
Loading ...