Baanbreker


Anniek Mauser, Unilever

‘Onze duurzame merken groeien het hardst’
Lees verder  

Unilever bewijst dat duurzaamheid en economische groei wel degelijk samen kunnen gaan. In haar loopbaan bij de multinational heeft directeur duurzaamheid Anniek Mauser de urgentie voor milieubewust ondernemen enorm zien toenemen. ‘Op de lange termijn levert duurzaamheid geld op.’

 

Heb je als directeur duurzaamheid van een grote multinational een lastige positie?

‘Soms wel. Ik geef vaak lezingen, presentaties en media-interviews over onze duurzame groei­strategie en ontmoet dan wel eens mensen die de overtuiging hebben dat multinationals allemaal zakkenvullers zijn. Zij geloven dat een groot concern een grote, negatieve invloed heeft op het milieu. Ik probeer dan altijd de dialoog aan te gaan, uit te leggen hoe we juist ons best doen om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de wereld.’

 

Hoe doet Unilever dat?

‘Juist door die schaalgrootte hebben we een enorme slagkracht. Zo werken we samen met duizenden leveranciers aan het verduurzamen van de landbouwproductie via het Unilever duurzame landbouw­programma. Ook zijn we een belangrijke drijvende kracht in de verduurzaming van de wereldwijde palmolie- en theesector.’

 

 

 

 

 

‘Wij stellen onszelf
hoge doelen om
op die manier de
hele markt mee
te krijgen’

En consumenten?

‘We stimuleren grote groepen consumenten kleine stapjes vooruit te zetten. Bijvoorbeeld met de vegetarische alternatieven van de Knorr Wereldgerechten of de vegetarische producten van Unox en De Vegetarische Slager. Met die producten maken we het voor een grote groep mensen gemakkelijk om af en toe geen vlees te eten. In ontwikkelende landen kunnen we met onze producten de bodem van de piramide, de één miljard allerarmsten, toegang geven tot basisproducten.’

 

Maar Unilever heeft ook aandeelhouders en moet winst maken. Druist duurzame bedrijfsvoering niet in tegen de basisprincipes van een beursgenoteerd bedrijf?

‘Nee, absoluut niet. We zien dat onze duurzame merken twee keer zo snel groeien als de merken zonder een duidelijke purpose. Onze duurzame merken zijn bovendien goed voor zeventig procent van de totale groei van het bedrijf. Duurzaamheid is dus wel degelijk een businessmodel dat zorgt voor aandeelhouderswaarde. Het gaat over lange termijn- versus korte termijndenken en het onderkennen dat alles met alles samenhangt. Als je duurzaamheid niet in je bedrijfsstrategie integreert, besta ja over pakweg twintig jaar niet meer. Unilevers duidelijke commitment en visie op het gebied van duurzaamheid deed mij achttien jaar geleden besluiten om voor dit bedrijf te gaan werken. Daar heb ik nog nooit spijt van gehad.’

 

Is er veel veranderd in die achttien jaar?

‘Vroeger moest ik eindeloos leuren om dingen op de agenda te krijgen. Nu ben ik veel meer de bruggenbouwer, ik ben degene die ons intern een spiegel voorhoudt, die gevraagd en ongevraagd advies geeft en risico’s en kansen identificeert. Unilever heeft duurzaamheid in het DNA. Honderd jaar geleden ging dat over goede regelingen voor het personeel, zoals pensioen en huisvesting. Maar denk ook aan de uit­vinding van een product als margarine, een gezonder en goedkoper alternatief voor roomboter. Duurzaamheid, of noem het fatsoenlijke bedrijfsvoering, was altijd een drijfveer. Maar met de komst van Paul Polman in 2008 is het naar een ander plan getild. De ontkoppeling van groei en milieu-impact in de strategie was echt baanbrekend. Paul schafte de kwartaalrapportages af om de nadruk te leggen op de lange termijn. Daar moesten de aandeelhouders aan wennen, maar uiteindelijk heeft het zich enorm bewezen.’

interview Peter Pelzer

Anniek Mauser

Na het schrijven van een proefschrift over duurzaamheid, met een focus op interne veranderingsprocessen, kreeg Anniek Mauser een aanbod om bij Unilever aan de slag te gaan. Eenmaal binnen werkte ze in verschillende bedrijfsonderdelen aan het thema duurzaamheid. Zo leverde ze een bijdrage aan het wereldwijde landbouwprogramma, maakte ze zich sterk voor de duurzame productie van ijs en kreeg ze in 2010 de functie directeur Duurzaamheid Benelux. In 2013 werd ze verkozen tot MVO-manager van het jaar.

Waarom zou je als bedrijf willen investeren in duurzaamheid?

‘Consumenten willen in toenemende mate weten hoe producten geproduceerd zijn en vinden het belangrijk dat verpakkingen gerecycled kunnen worden. Afnemers eisen van producenten dat ze duurzaam opereren. Duurzaamheid is bovendien een grote drijfveer voor innovatie. In opkomende markten zijn waterschaarste en luchtvervuiling heel urgent, daar móet het echt anders. We zien ook dat duurzaamheid kostenbesparend is. Want uiteindelijk gaat duurzaamheid over dingen slimmer en efficiënter doen. Unilever bespaarde bijvoorbeeld meer dan 900 miljoen euro kosten door eco-efficiency in de fabrieken sinds 2008, puur door energiebesparing, water- en afvalreductie.

Natuurlijk moet je soms eerst investeringen doen, maar op de lange termijn levert duurzaamheid geld op. En dan het laatste belangrijke argument: je medewerkers. Wij zien echt dat mensen voor Unilever willen werken vanwege onze duurzame groeistrategie.’ 

 
Wat is de grootste uitdaging voor Unilever? 

‘Het meekrijgen van de consument zie ik persoonlijk als één van de grootste opgaven. Aan ons de taak om de consument tegemoet te komen, bijvoorbeeld met duurzame verpakkingen of verpakkingen die navulbaar zijn. Ook de route naar plant based is belangrijk. Daarin moeten wij ervoor zorgen dat we vlees­liefhebbers een goed alternatief bieden. Het eten van plantaardige voedingsmiddelen moet zo lekker en makkelijk mogelijk zijn. Met onze campagnes stimuleren we gedragsverandering, zoals het programma WaterSpaarders en de Doe-Maar-Lekker-Duurzaam-campagne. Het gaat om het besef dat je overal en elk moment kunt kiezen voor een duurzamer, positiever alternatief. Onze campagnes zijn succesvol, maar die slimme duurzame keuzes mogen nog veel breder landen in de samenleving.’  

 

Hoe wil Unilever dat voor elkaar krijgen?

‘Ik geloof dat het nodig is dat we breed onze krachten bundelen. Ik ben met een aantal partijen in de markt – groot en klein, ngo’s, overheden en bedrijven – bezig om een platform te bouwen dat duurzame gedragsverandering faciliteert. Dat doen we door te informeren en inspireren, door te verleiden, handelingsperspectief te bieden en te belonen. Ik geloof erin dat duurzaamheid voor iedereen beschikbaar moet zijn.’

 

Hoe zorg je als multinational voor de juiste beeldvorming over je bedrijf en producten?

‘Duurzaamheid is per definitie heel complex. Biologische eieren bijvoorbeeld zijn het meest diervriendelijk, maar hebben een grotere milieu-impact dan andere eieren. Onze reguliere soep is gemaakt met groenten en kruiden uit duurzame landbouw, maar consumenten vragen om biologische soep. Beeldvorming is ontzettend lastig te beïnvloeden. Ooit heeft een cabaretier gezegd dat een Magnum vergelijkbaar is met een pakje boter. Dat is klinkklare onzin, maar zo’n idee gaat zijn eigen leven leiden. Voor ons is het altijd de kunst om uit te leggen wat we doen en waarom. Transparantie en integriteit zijn daarbij heel belangrijk. Het is onze opgave om een helder beleid te formuleren en daar echt voor te gaan staan. Dat betekent ook dat we moeilijke keuzes moeten durven maken: keuzes die op de lange termijn ons grotere doel ondersteunen, maar die op korte termijn kritiek kunnen oproepen.’

Unilever

  • Circa een derde van de wereldbevolking gebruikt de producten van Unilever
  • Dat zijn 2,5 miljard mensen uit meer dan 180 landen
  • Merken: Andrélon, Calvé, Conimex, Dove, Lipton, Unox en Zwitsal
  • Unilever heeft 28 Sustainable Living-merken. Deze merken zijn 69 procent sneller gegroeid dan de rest van het bedrijf en leveren 75 procent van de groei
  • Het aandeel Unilever maakt sinds juni 2016 deel uit van het ASN Beleggingsuniversum. Onder meer het ASN Aandelenfonds belegt erin.
Kun je een voorbeeld noemen van zo’n lastig vraagstuk?

‘Kijk naar ons beleid op het gebied van palmolie; dit product wordt geassocieerd met de kap van regenwouden. Maar palmolie is een zeer efficiënt gewas, waarmee we vele monden voeden. Eigenlijk kunnen we al niet meer zonder. Voor alternatieve oliën heb je zes tot tien keer zoveel land nodig. De oplossing is om palmolie duurzaam te produceren en te voorkomen dat daarvoor tropisch regenwoud wordt gekapt. Daar zet Unilever zich actief voor in, onder andere door middel van de internationale Roundtable on Sustainable Palm Oil. Inmiddels onderkennen ngo’s als het Wereldnatuurfonds dat het uitbannen van palmolie geen oplossing is.’

‘Begin oktober kondigde Unilever aan het gebruik van plastic nog verder terug te dringen. Waarom is het belangrijk dat jullie zo’n statement maken?  

‘Het plasticprobleem wordt steeds groter en actueler. We hadden al ambitieuze doelstellingen, die hebben we fors naar boven bijgesteld. Waar het om gaat, is dat wij onszelf continu blijven uitdagen. Doordat wij zo groot zijn, beïnvloeden we andere bedrijven, overheden en internationale organisaties. Onze doelstellingen ten aanzien van plastic hebben een sneeuwbaleffect. Ik pleit al tien jaar voor allerlei refill-systemen. Daar was de markt destijds niet klaar voor, maar dat zie je nu allemaal komen. We zien ook aan de natuur dat de urgentie hoog is. Onze strategie is gericht op minder plastic, beter plastic en geen plastic. In 2025 willen we de hoeveelheid virgin plastic halveren, meer dan 100.000 ton (15 procent) plastic reduceren en meer plastic inzamelen dan we gebruiken. Onze strategie is erop gericht om impact te maken en onze verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij willen we voorop lopen, een voorbeeldfunctie hebben. Wij stellen onszelf hoge doelen om op die manier de hele markt mee te krijgen.’


Naar boven 

Gerelateerde artikelen:

Gerelateerd
Esther-Mirjam Sent en de lessen voor banken

Goedgeld september 2019


Gerelateerd
Duurzaam beleggen in voedingsbedrijven

Goedgeld juni 2018


Unilever bewijst dat duurzaamheid en economische groei wel degelijk samen kunnen gaan. In haar loopbaan bij de multinational heeft directeur duurzaamheid Anniek Mauser de urgentie voor milieubewust ondernemen enorm zien toenemen.

2/13
Loading ...