Bankieren en klimaatimpact

 

 

De weg naar
KLIMAATNEUTRaAL


Mooi nieuws: ASN Bank is klimaatneutraal. Dat houdt in dat alle investeringen en beleggingen meer CO2-uitstoot vermijden dan dat ze veroorzaken. Door de aanpak en een slimme meetmethode te delen, helpt ASN Bank bovendien de hele financiële sector vooruit.

Lees verder 

Farma_1416

Een klimaatneutrale bank. Kan dat? Die vraag stelde ASN Bank zichzelf in 2012. Natuurlijk, er was duurzaamheidsbeleid. Al heel lang stelt de bank stevige eisen aan de investeringen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid bij ASN Bank Piet Sprengers: ‘Investeren in fossiele energie deden we niet en in de zware industrie nauwelijks maar we wisten niet of het genoeg was.’  

 

Onafhankelijke methode

Daar begon de uitdaging, blikt Sprengers terug. De grote vraag was: hoe meet je klimaatneutraliteit bij een financieel product? ‘We hadden geen idee of het wel kon, het was echt pionieren.’ Pionieren of niet, ASN Bank stelde zichzelf direct een doel: in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. De bank wilde met haar financieringen en beleggingen aan de mondiale klimaatdoelen voldoen. Dat vroeg om een concrete doelstelling en om een meetmethode. De klimaatexperts van ASN Bank staken voor die meetmethode hun licht op bij andere sectoren.

Daarnaast namen ze extern onderzoeksbureau Navigant in de arm. Sprengers: ‘Dat laatste was belangrijk voor ons. We wilden absoluut een onafhankelijke methode.’

Samen ontwikkelden we een bruikbaar rekenmodel, met een simpel principe: minder ‘grijze’ investeringen die veel CO2 uitstoten, en meer ‘groene’ investeringen in bijvoorbeeld zonneparken en windenergie. ‘Dat laatste ging het makkelijkst’, zegt Sprengers. ‘Investeringsprojecten op het gebied van zon en wind zijn er voor onze doelstelling voldoende. Zeker na het Klimaatakkoord van Parijs.’ Het verminderen van de impact van de grijze investeringen was lastiger. Een groot deel bestaat uit hypotheken voor Nederlandse woningen. Het verduurzamen van deze woningen gaat heel langzaam, omdat het grote investeringen vraagt van de eigenaren. Sprengers: ‘Hier geven we veel aandacht aan door projecten waarmee we het verduurzamen van die woningen kunnen versnellen en we introduceerden de ASN Hypotheek. Hierbij kunnen klanten een leningdeel afsluiten voor energiebesparende maatregelen. We hopen dat dit de komende jaren veel gaat opleveren.’

Klimaatneutraal en klimaatpositief

Om te kunnen beoordelen hoeveel CO2-uitstoot de investeringen veroorzaken of juist vermijden, startte ASN Bank met de ontwikkeling van een meetmethode. Het basisidee is simpel: stel je hebt 1 procent aandelen in organisatie X. Als deze totale organisatie een uitstoot kent van 1000 kiloton CO2 op jaarbasis, dan is het aandeel van ASN Bank 10 kiloton per jaar. Voor alle investeringen geldt hetzelfde principe. Het model kent drie variabelen. Ten eerste emissies, de uitstoot van CO2 door onder meer bedrijven en huizen. Daarnaast de vermeden emissies, dat wil zeggen energieopwekking zonder CO2-uitstoot zoals wind- en zonne-energie. En tot slot de negatieve emissies, oftewel de opname van CO2 door bosaanplant en natuurherstel. Op dit moment investeren ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen samen iets meer in vermeden emissies dan in emissies, waardoor het totaal op 118 procent klimaatneutraal staat. Investeringen en beleggingen in negatieve emissies zijn nog te klein om mee te wegen in deze berekening..

Overcompenseren

Dat ASN Bank en de ASN beleggingsfondsen samen elf jaar vóór het gestelde jaar op 118 procent zitten, is een mooi resultaat, maar Sprengers relativeert het ook. ‘De doelstelling was scherp: ASN Bank zit hiermee ver voor de mondiale doelstelling van klimaatneutraal in 2050. Maar anderzijds stelden we de tijdlijn naar het doel juist ruim, omdat niemand wist hoe het er precies voor stond.’ Daarbij heeft de Volksbank, waar ASN Bank samen met drie andere merken onderdeel van uitmaakt, sinds 2017 óók het doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Sprengers: ‘De onderlinge afspraak is dat wij als kop­loper meer doen dan de andere merken, zodat we straks als gehele Volksbank klimaatneutraal zijn. Ons percentage moet dus nog meer omhoog.’

Intussen heeft ASN Bank een nieuw nog scherper doel voor 2030, namelijk klimaatpositief zijn. ‘Dat houdt in dat we met alle investeringen in 2030 meer emissies uit de atmosfeer opnemen dan dat ze veroorzaken. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig om te investeren in bosaanplant en natuurherstel. Hier is nog een wereld te winnen’, stelt Sprengers. ‘Veel projecten op dit gebied staan nog in de kinderschoenen. In eerste instantie is onze insteek om partijen bij elkaar te brengen; daarna kunnen we misschien overgaan op financieren of investeren. 

Onderzoek Klimaatneutraal positief_1508

Hele sector moet mee

Niet alleen binnen de Volksbank, ook binnen de financiële sector speelt ASN Bank een voortrekkersrol. De missie is helder: de hele sector moet mee om de positieve impact te vergroten. Sprengers: ‘Daarom hebben we vanaf het begin openheid van zaken gegeven. Onze meetmethode kan door iedereen worden gebruikt, niemand hoeft ervoor te betalen en we delen al onze kennis. Dat is niet gebruikelijk binnen de sector.’

 

Die aanpak levert waardering op én resultaat. Andere banken, pensioenfondsen en verzekeraars, die samenwerken in het Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF), omarmen de methode en ontwikkelden hem verder. Zij gaan hun portefeuille doorlichten op CO2-uitstoot. De Nederlandse financiële sector is nu voorloper op dit gebied.

 

Dat is niet onopgemerkt gebleven, ook internationaal is er veel belangstelling. Inmiddels is het Nederlandse PCAF uitgegroeid tot een wereldwijd partnership met een eigen secretariaat en meer de vijftig leden. Sprengers: ‘Een fantastisch resultaat, dat we in 2012 niet hadden durven hopen. Hiermee laten we zien dat ASN Bank onderscheidend is: wij willen verschil maken in de wereld. Niet alleen door het zelf goed te doen, maar juist door anderen mee te krijgen.’

 

* = Lees je CO2 dan bedoelen we CO2-equivalenten. Er zijn meer gassen die leiden tot opwarming van de aarde, de zogenoemde broeikasgassen. CO2 is de bekendste.

Onderzoek Klimaatneutraal positief_1507

Naar boven 

Gerelateerde artikelen:

Gerelateerd
Verduurzaam je huis met de ASN hypotheek

Goedgeld december 2018


Gerelateerd
Sustainer homes

Goedgeld oktober 2018


ASN Bank is klimaatneutraal. Dat houdt in dat alle investeringen en beleggingen meer CO2-uitstoot vermijden dan dat ze veroorzaken. Door de aanpak en een slimme meetmethode te delen, helpt ASN Bank bovendien de hele financiële sector vooruit.

10/13
Loading ...