Slecht voor mens en milieu

Goed of fout_1221

Helaas, het meeste goud is geen goed spul. Goudwinning is vrijwel altijd slecht voor het milieu door ontbossing en gebruik van schadelijke chemicaliën, zoals kwik – 1400 ton kwikafval per jaar. En voor de mens door de zware, gevaarlijke arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en onderbetaling. Van de wereldwijde edelmetaalindustrie zijn zo’n dertig miljoen mensen afhankelijk. Zeker 90 procent van deze mensen – waaronder 1 miljoen kinderen – werkt onder erbarmelijke omstandigheden in kleinschalige mijnen. Ze leven in armoede in afgelegen gebieden. Hele gemeenschappen zijn afhankelijk van de grillen van één tussenpersoon. De keten is ook bij grote mijnbedrijven niet transparant.

Goed of fout_1219

Fair goud

Mens en milieu

8/13
Loading ...