goed geld 


ASN Bank financiert ziekenhuiszorg in Maastricht en Amsterdam

Nieuwe zorg vraagt om duurzame financieringen

Als er één gebied is waarop je maatschappelijk verschil kunt maken, is het de zorg. In dat besef financiert ASN Bank projecten in de medische wereld: de integrale zorg van het BovenIJ Ziekenhuis en de protonenversneller van ZON PTC.

 

In Amsterdam-Noord staat het BovenIJ Ziekenhuis, een algemeen ziekenhuis voor zo’n honderdduizend inwoners uit de buurt. Het ziekenhuis hecht meer waarde aan een integraal zorgaanbod voor iedereen dan aan groei en winst. Bestuursvoorzitter Edwin van der Meer legt uit hoe dat zit: ‘Voorop staat dat wij goed voor onze patiënten en inwoners willen zorgen. In ons verzorgingsgebied leeft zo’n kwart van de mensen op het bestaansminimum. Soms zonder werk, met een relatief lage sociale status en weinig taal- en gezondheidsvaardigheden. Het is onze taak om ook aan hen goede, innovatieve zorg te leveren. En we willen daarbij verder kijken dan het ziekenhuis alleen. Wij gaan de wijk in, bijvoorbeeld naar buurthuis en bibliotheek, om voorlichting te geven en in gesprek te gaan met buurtgenoten.’

 

Van productie naar preventie

Uiteindelijk gaat het het BovenIJ Ziekenhuis om samenwerkingsverbanden met andere instanties die de zorg en het welzijn in deze stadsregio wezenlijk kunnen veranderen. De bestuursvoorzitter gelooft dat zorg baat heeft bij een integrale aanpak, in dialoog met patiënten, en anders gefinancierd. ‘Momenteel word je door verzekeraars en de politiek vooral afgerekend op de productie die je als ziekenhuis draait, bijvoorbeeld de hoeveelheid operaties. Wij hechten echter steeds meer belang aan preventie. Bewegen, voeding, maar ook woon- en werkomstandigheden – bijvoorbeeld gezonde lucht door goede ventilatie – en een goed sociaal netwerk om eenzaamheid

te voorkomen.’ Daarom is het ziekenhuis samen met andere zorg- en welzijnsaanbieders in Amsterdam-Noord de ‘Krijtmolenalliantie’ gestart. Hierin zitten diverse organisaties aan tafel om zorg en welzijn voor de inwoners te verbeteren, zoals de GGZ, huisartsen, verpleeghuizen en welzijnsorganisaties. Er komen verschillende initiatieven uit voort. Een loket voor schuldhulpverlening in het ziekenhuis bijvoorbeeld, ‘want er is een verband tussen schulden en gezondheidsrisico’s.’ Een innovatieve app waarmee je vanuit huis veilig kunt communiceren met zorgaanbieders. En een project dat Welzijn op recept heet. Van der Meer licht toe: ‘Er zijn mensen met zo’n dertig tot veertig huisartsenbezoeken per jaar. Ze geven bijvoorbeeld aan hartklachten te hebben, terwijl het achterliggende lijden vaak eenzaamheid blijkt te zijn. Huisartsen gebruiken Welzijn op recept om mensen door te verwijzen naar maatschappelijke dienstverleners. Die kunnen hen in contact brengen met bijvoorbeeld een klaverjasclub, ik noem maar iets. Dit blijkt goed te werken en heeft ook financiële voordelen: minder behoefte aan huisartsenbezoek en kostbaar cardiologisch onderzoek als dat niet echt nodig is.’

Audrey de Werker, relatiemanager ASN Bank

‘ASN Bank verzorgt pas enkele jaren financieringen in de zorgsector, die de afgelopen vijf jaar flink veranderd is. Gemeenten hebben veel taken in de zorg van de rijksoverheid overgenomen en ziekenhuizen gingen zelf de financiële verantwoordelijkheid voor hun huisvesting dragen. Daardoor ontstond meer vraag naar nieuwe financieringen in deze sector. De grote banken waren echter in de crisistijd voorzichtiger geworden met het verstrekken van leningen, wat kansen bood voor nieuwe banken en investeerders.
Het criterium van ASN Bank om te financieren is natuurlijk dat de nieuwe financieringsvragen aansluiten bij onze visie op duurzaamheid en mensenrechten. Wij zijn dan ook heel gelukkig met deze twee financieringen. De organisaties hebben grote impact op mensen. Eerst de financiering van ZON PTC, een project dat echt aansluit op onze missie om eraan bij te dragen dat innovatieve zorg laagdrempelig en duurzaam is. Later ook BovenIJ ziekenhuis, dat mede door het duurzame DNA van het bestuur goede zorg voor iedereen toegankelijk wil maken, zelfs in deze moeilijke tijden voor de zorgsector. De beschikbaarheid van goede gezondheidszorg is een belangrijk mensenrecht.’

Lichtpanelen en stadswarmte

Van der Meer ziet dat deze integrale manier van denken langzaamaan voet aan de grond krijgt, ook bij verzekeraars. ‘Wij zijn met de grootste zorgverzekeraar in de buurt, Zilveren Kruis, in overleg. Ook de NZa, de toezichthouder van de zorgsector, lijkt steeds meer te voelen voor meer samenwerking in de zorgketen. BovenIJ Ziekenhuis is een kleine speler, maar dat biedt juist ruimte om met dit soort initiatieven te experimenteren. We verwachten dat ons voorwerk snel vruchten gaat afwerpen.’
Met de financiering van 12 miljoen euro van ASN Bank investeerde het ziekenhuis in een elektronisch patiëntendossier en diverse verbouwingen. Ook hierbij speelt duurzaamheid een belangrijke rol. ‘Zo hebben we hier al zonnepanelen op het dak. We worden in 2019 aangesloten op de stadswarmte. De klik met ASN Bank – door die gedeelde idealen – is dus niet verwonderlijk. Het speelde zeker mee in onze keuze voor ASN Bank.’

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpleegkundige Suzan Spaans bespreekt de gezondheid van mevrouw Kuhlman-Vink bij haar thuis in Amsterdam-Noord.


Het criterium van ASN Bank om te financieren is natuurlijk dat de nieuwe financieringsvragen aansluiten bij onze visie op duurzaamheid en mensenrechten. 

Zorgfinancieringen in cijfers

De financiering van ASN Bank in het BovenIJ Ziekenhuis bedraagt 12 miljoen euro.
ASN Bank heeft investeringen die met eigen geld waren uitgevoerd, geherfinancierd:

 

  • integratie van de spoedeisende hulp en de huisartsenpost;
  • herinrichting van de kliniek (verpleegafdelingen);
  • aanschaf van het elektronische patiëntdossier.

BovenIJ is recent aangesloten op stadswarmte van Amsterdam-Noord en heeft een bronzen medaille op de milieuthermometer.

 

ASN Bank is medefinancier van de protonenversneller bij ZON PTC, een initiatief van MUMC en Maastro, zelfstandig behandelcentrum voor radiotherapie. ZON PTC kan jaarlijks maximaal 400 patiënten behandelen met de protonenversneller. De protonenversneller is geïnstalleerd in maart 2018 en wordt naar verwachting begin januari 2019 in gebruik genomen. De totale financiering van ZON PTC bedraagt 25 miljoen euro; het aandeel van ASN Bank hierin is 12,5 miljoen euro.

Ook in het zuiden

Kankerbestrijding ontwikkelt zich volop, mede dankzij steeds betere therapieën en apparatuur. Met fotonentherapie, de traditionele bestraling, zijn we al vertrouwd. Met protonenversnellers krijgt een groep kankerpatiënten een passender behandeling. ZON PTC (een joint-venture van Maastro en Maastricht UMC) werkt vanaf januari 2019 met een fonkelnieuwe protonenversneller. Bestuursvoorzitter Maria Jacobs: ‘Bij bestraling wil je het omliggende weefsel van kankergezwellen zoveel mogelijk sparen en bijwerkingen voorkomen. Dat kan voor bepaalde patiënten nog beter met een moderne protonenversneller.’ Momenteel staan deze versnellers al in Groningen en Delft. Dat er in Maastricht een derde bijkomt, vindt Jacobs vanzelfsprekend. ‘Voor mensen in het zuidelijke deel van het land die te maken hebben met tumoren vlakbij vitale organen en kans op bepaalde bijwerkingen, kan protonentherapie belangrijke voordelen bieden. Dit centrum in de regio betekent dat patiënten minder ver hoeven te reizen. We hebben vergunning voor maximaal vierhonderd patiënten per jaar. Ongeveer drie procent van alle radiotherapie-patiënten in Nederland komt in aanmerking voor protonentherapie.’ De formele criteria om toegelaten te worden tot de nieuwe therapievorm zijn streng. ‘Begrijpelijk, want deze therapie is twee tot drie keer zo duur als de traditionele fotonentherapie, waarmee we in de meeste gevallen goed uit de voeten kunnen.’

 

Drie verdiepingen

Het apparaat ziet er voor patiënten wellicht klein uit, maar achter de façade gaat een drie verdiepingen hoge protonenversneller schuil. Daarvoor moest ingrijpend gesloopt en verbouwd worden. Jacobs: ‘Terwijl we – als eerste in Europa – een compacte versie kochten, een uiterst innovatieve bovendien, die relatief weinig energie gebruikt.’ De bestuursvoorzitter voorziet niet alleen effectievere behandelingen, maar ook baanbrekend onderzoek: ‘Hier werken naast radiotherapeutisch laboranten en artsen ook onderzoekers, samen goed voor meer dan honderd wetenschappelijke publicaties per jaar. We kunnen kankeronderzoek en -behandelingen een nieuwe impuls geven. Samen met ASN Bank en Rabobank – die ieder 12,5 miljoen euro financieren van het 41 miljoen euro kostende project – en andere financiers als de provincie.’

Zorg

Het recht op gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht. In een duurzame samenleving is dan ook goede zorg beschikbaar om de gezondheid en de kwaliteit van leven te bevorderen en mensen beter te maken. Daarom financiert ASN Bank zorg, met kwaliteit en innovatie als uitgangspunten.


Naar boven 

 

Ook in deze editie:

Zero waste-zussen
ook in deze editie - foto 1
Leefbaar loon
Ook in deze editie - foto 4 - beleggen
Nieuw: de ASN Hypotheek
Ook in deze editie - foto 3
Hoe duurzaam is goud?
Ook in deze editie - foto 2  actie

Als er één gebied is waarop je maatschappelijk verschil kunt maken, is het de zorg. In dat besef financiert ASN Bank projecten in de medische wereld: de integrale zorg van het BovenIJ Ziekenhuis en de protonenversneller van ZON PTC.

11/13
Loading ...