Impact op
de natuur
in kaart  

Wat betekenen onze beleggingen
en investeringen voor de natuur en
het behoud daarvan? Welke impact
hebben ze op de biodiversiteit?
De standaard die het platform
PBAF ontwikkelt, gaat financiële
instellingen antwoorden geven op
die vragen. Dit nieuwe bewustzijn
moet vervolgens leiden tot stappen
om biodiversiteitsverlies te verminderen.

 

Lees verder 

 

Als mens kun je het Wereldnatuurfonds steunen, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, noem maar op. Maar ook een bank, vermogensbeheerder of verzekeraar kan zijn verantwoordelijkheid nemen voor de natuur en biodiversiteit. ASN Bank zat al vroeg op dat spoor, vertelt Roel Nozeman, biodiversiteitsexpert bij ASN Bank. ‘Rond 2014 zetten we de eerste stappen voor de ontwikkeling van een meetmethode om de impact van onze beleggingen en investeringen op de natuur en ecosystemen in kaart te brengen. Een rekentool voor financiële instellingen.’ En de bank zette door, zoals zij dat ook deed in het eerste platform van die orde, PCAF, waarin een relatie wordt gelegd tussen bankactiviteiten en CO2-uitstoot.
Nozeman: ‘Met het biodiversiteitsplatform PBAF, dat staat voor Partnership for Biodiversity Accounting Financials, willen we andere partijen meenemen op dit onderwerp en streven we naar een wereldwijde standaard voor het meten van negatieve en positieve impact op biodiversiteit. We ontwikkelen een standaard die door overheden en partners wordt gedragen. Geen eenvoudige opdracht’, legt hij uit. ‘Want: waar begin je, wat is een positieve impact? Er zijn zoveel keuzes mogelijk. De bedoeling is dat we vastleggen op welke punten en hoe we precies gaan meten. De ASN meetmethode (BFFI) is samen met deskundigen op het gebied van biodiversiteit ontwikkeld, die dient ook als basis voor PBAF.’  

 

PBAF zal moeten groeien

Belangrijk is dat zoveel mogelijk bedrijven uit de financiële sector zich gaan aansluiten bij het platform. De teller staat sinds begin maart op 21 instellingen wereldwijd met een totaal belegd vermogen van 5,8 biljoen dollar. ‘Wil je echt verandering bereiken, namelijk dat de balans voor biodiversiteit positief uitslaat, dan zul je als PBAF moeten doorgroeien. We moeten dit samen doen, dan heeft het effect.’ De uiteindelijke ambitie is dat PBAF doorgroeit naar een internationaal initiatief waarbij alle deelnemers hun impact meten en doelen stellen om dat aanzienlijk te reduceren. Dat lukt alleen, stelt Nozeman, ‘als wij de tools bieden om die impact te kunnen meten en data in kaart te brengen. Dat is nu nog best complex, er is bijvoorbeeld nog geen geaccepteerde eenheid, terwijl je die wel nodig hebt. Bij ASN Bank gebruiken we de soorten die verdwijnen per vierkante meter per jaar als eenheid.’  

 

Wetenschappelijke onderbouwing

ASN Bank en partnership PBAF zetten zich de komende tijd in om de standaard verder te ontwikkelen. Nozeman: ‘Tot slot hopen we voor de komende VN-top op een “Parijs-akkoord” over biodiversiteit en ecosystemen. Dat gaat verhelderend werken voor alle betrokkenen.’

PBAF

Het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) is in 2019 opgericht op initiatief van ASN Bank en ‘founding partners’ ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump. Doel van PBAF is om via kennisuitwisseling bij te dragen aan een geharmoniseerde aanpak voor het beoordelen en meten van impact op biodiversiteit door de financiële sector. In een eerste rapport staan de definities en uitgangspunten om de positieve en negatieve impact van investeringen op biodiversiteit te meten. Financiële instellingen kunnen hiermee hun biodiversiteitsvoetafdruk berekenen met als doel de bescherming en het herstel van biodiversiteit. Voor ASN Bank zelf geldt: in 2030 willen we met al onze financieringen en beleggingen per saldo een positief effect hebben op de biodiversiteit.
pbafglobal.com

Naar boven 

Wat betekenen onze beleggingen en investeringen voor de natuur en het behoud daarvan? Welke impact hebben ze op de biodiversiteit? De standaard die het platform PBAF ontwikkelt, gaat financiële instellingen antwoorden geven op die vragen.

9/13
Loading ...